O nás

Kto stratil majetok, nestratil veľa. Kto stratil slobodu, stratil mnoho. Kto stratil vieru, stratil všetko.

Rok 1989 znamenal novú nádej pre politických väzňov komunistického režimu. Už po prechode frontu sa mnohí ľudia stali nepriateľmi nastupujúceho režimu. Pre svoje náboženské presvedčenie, pre odmietanie komunistického režimu, či pre svoje vlastenecké postoje mnohí skončili na popraviskách alebo v žalároch.
Do roku 1989 tvorili kategóriu občanov na okraji spoločnosti.

Po páde režimu začali formovať organizáciu politických väzňov. Slováci odmietli  jednotnú, celoštátnu pôsobnosť, s priateľmi v českej časti republiky sa dohodli na vytvorení dvoch konfederujúcich občianskych združení. Tak vznikla Konfederácia politických väzňov Slovenska. Prípravný výbor tvorili Eugen Korda, Juraj Svoreň, Anton Tomík, Štefan Novák, Ľubomír Danko a Pavol Cintavý.  Na 1. sneme KPVS 31. marca 1990 bol za predsedu zvolený Július Porubský. Po vzniku samostatných republík už nebol dôvod na konfederatívny charakter organizácie a preto na 5. sneme 23. júna 1999 odhlasovali delegáti zmenu názvu  na Zväz protikomunistického odboja (ZPKO). Časť členskej základne  orientovaná na politiku KDH  sa však vrátila k pôvodnému názvu a vytvorila samostatnú organizáciu.

Na 6. sneme ZPKO 18. 5. 2001 bol za predsedu zvolený Jozef Dubníček.
Na 7. sneme ZPKO 17. 6. 2003 bol za predsedu zvolený Jozef Vicen.
Na 8. sneme ZPKO 31. 5. 2006 bol za predsedu zvolený Arpád Tarnóczy.
Na 9. sneme 27. 5. 2009 odhlasovali delegáti nový názov: Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja  (PV ZPKO). Za predsedu bol zvolený Arpád Tarnóczy.

Na 10. sneme PV ZPKO 1. 6. 2011 bol za predsedu zvolený Arpád Tarnóczy.

Na 11. sneme PV ZPKO 5. 6. 2013 bol za predsedu zvolený Arpád Tarnóczy.

Na 12. sneme PV ZPKO 10. júna 2015 bol za predsedu zvolený Ján Litecký Šveda

NR SR 27.3.1996 schválila  na návrh poslanca Arpáda Tarnóczyho zákon č.125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu.
NR SR 16.3.2006 schválila zákon č.219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.
Členmi občianskeho združenia  PV ZPKO  sú politickí väzni komunistického režimu a ich priami potomkovia a svoju činnosť neviažu na žiadnu politickú stranu ani ideológiu. Prijímajú dedičstvo otcov a odovzdávajú ho ďalším generáciám.

12. snem PV ZPKO schválil aj túto zásadné zmenu stanov:

Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s princípmi, posolstvom a stanovami PV ZPKO a členstvo v organizácii odsúhlasí miestna pobočka.

13. snem PV ZPKO sa konal 17. júna 2017 a na ďalšie obdobie zvolil za predsedu Jána Liteckého Švedu.