Svedectvo 4 2024

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 4 2024

Svedectvo 3 2024

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2024

Podporte nás percentami vašich dani

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Podporte nás percentami vašich dani

Svedectvo 2 2024

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 2 2024

Kysuce a politické perzekúcie

V januári 2024 vychádza zborník z odbornej konferencie, ktorú v júni 2023 organizovalo Mesto Čadca a PV ZPKO. Vychádza pod hlavičkou PV ZPKO a do tlače ho pripravil historik Martin Lacko, ktorý s našou organizáciou dlhodobo spolupracuje.
M. Lacko, ako aj predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda napísali aj úvodné slovo. Zborník obsahuje sedem štúdií, ktorých autormi sú profesionálni historici no i pamätníci. Známy historik a člen redakčnej rady Svedectva Ivan Mrva sa zameral na starší úsek kysuckých dejín: Kysuckí národní dejatelia a martýri za Uhorska.
Historik Martin Lacko spracoval až dve štúdie: Odvlečení do gulagov – prvé obete komunizmu ako aj osudy prenasledovaných kňazov, rodákov z Kysúc.
Dôležitú štúdiu o tzv. zakladateľskom období režimu pripravil historik Kysuckého múzea v Čadci Martin Turóci Kysuce v gottwaldovskom období 1948 – 1953.
Najpodrobnejšou a najprecíznejšie spracovanou štúdiou v zborníku je práca z pera historika ÚPN Martina Gareka s názvom Prenasledovanie cirkvi: Tzv. Katolícka akcia na Kysuciach. Do zborníka prispeli aj ďalší pracovníci ÚPN: Marián Gula spracoval tému skupina Bielej légie v Turzovke v spisoch ŠtB a Stanislav Labjak sa zameral na dva konkrétne osudy perzekvovaných z obce Zákopčie.
Predseda RO PV ZPKO v Žiline Kvetoslav Gregor predstavil tému organizovania bývalých politických väzňov po roku 1989.
Zborník uzatvára ďalší člen našej organizácie Peter Ivánek, ktorý sa podujal na histórii svojej rodiny ilustrovať kľukaté – a neveselé – dejiny nášho Slovenska v druhej polovici 20. storočia. Knižné dielo, ktoré má 170 strán formátu B5, vytlačil Spolok Slovákov v Poľsku, v Krakove. Možno si ho zakúpiť priamo v bratislavskej kancelárii PV ZPKO či v predajni Svojeť na Dunajskej ulici 18 v Bratislave. (red)

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Kysuce a politické perzekúcie

Pamätná tabuľa kardinálovi Korcovi v bratislavskej Petržalke

Pri príležitosti 100. výročia narodenia kardinála Jána Ch. Korca (1924 – 2015) sa konalo viacero spomienkových slávnostných podujatí. Politickí väzni si svojho významného člena uctili umiestnením pamätnej tabule na bytovom dome v Bratislave-Petržalke, Vilová 7, kde Ján Korec ako tajný biskup roky býval a kde o. i. aj svätil kňazov. Bola to „Katedrála tajnej Cirkvi“.
Samotnému odhaleniu prechádzala svätá omša v Kostole sv. Arnolda Janssena, ktorej hlavným celebrantom  bol ordinár OS a OZ SR biskup Mons. František Rábek, ktorý bol pomocným biskupom Jána Ch. Korca v Nitre. Koncelebrovali viacerí kňazi, o i. aj traja, ktorých osobne tajný biskup Korec vysvätil v časoch komunistickej totality: Ján Čapla, SDB, František Sočufka, SJ a  Jozef Pöstényi, SDB. Títo aj pamätnú tabuľu odhalili a predniesli svoje svedectvá. Prítomným sa prihovoril  predseda KPVS Peter Sandtner,  predseda PV-ZPKO Ján Litecký Šveda a predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO Košice Juraj Vrábel, ktorý tajného biskupa Korca v tomto byte navštevoval. Na záver pamätnú tabuľu požehnal biskup F. Rábek. Program sprevádzal zbor Chorus Salvatoris. Prítomní boli manželia Kolkovci z vydavateľstva Lúč, založeného biskupom Korcom, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a ďalší hostia.
Videozáznamy sú TU, TU a TU a fotografie TU. (autori Anton Čulen a Martin Petrík)

Ján Chryzostom Korec sa narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1939 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku. Potom pokračoval v štúdiách filozofie a teológie.
Noc z 13. ma 14. apríla 1950, keď vo vtedajšom Českoslo­vensku boli zatvorené všetky kláštory mužských reholí, ho zastihla ako študenta teológie v trnavskom jezuitskom kláštore.
Spolu s ďalšími rehoľníkmi bol internovaný najprv v Jasove, potom v Podolínci a neskôr v Pezinku. Zo zdravotných dôvodov neskončil v povestných PTP (pracovno-technických práporov), ale musel si nájsť civilné zamestnanie. Jezuiti i ostatné mužské rehole prestali oficiálne existovať. Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Pamätná tabuľa kardinálovi Korcovi v bratislavskej Petržalke

Svedectvo 1 2024

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 1 2024

Svedectvo 12 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 12 2023

Pietna spomienka 17. novembra 2023

Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja už tradične zorganizoval pietnu spomienku pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pri centrálnom pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu na cintoríne vo Vrakuni (Ružinovský cintorín) v Bratislave.
Vzdať úctu pod majestátnym krížom z návštevy Jána Pavla II. v Bratislave medzi nás prišli o.i. predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, prezident Ivan Gašparovič, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, náčelník Generálneho štábu gen. Daniel Zmeko, veľvyslanec Bulharskej republiky Vasil Petkov, zástupkyňa veľvyslanca Českej republiky Alena Vermářová, prvá tajomníčka Švajčiarskeho veľvyslanectva Miriam Imesch, zástupca misie Veľkej Británie v SR Andrew Wells, zástupca Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov MO SR J. E. Mons František Rábek, zástupcovia Ústavu pamäti národa Peter Jašek a Ján Endrődi, Cyrilometodiáda, o. z. v zastúpení Daniely a Štefana Suchých, Aliancia za nedeľu, o. z. okolo 50 našich členov z celého Slovenska, ako aj viacero našich sympatizantov a priateľov.
Podujatie moderoval Jozef Šimonovič. Prítomných pozdravil predseda Národnej rady, predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda, náš člen z Nitry Ladislav Solár, bývalý politický väzeň a záverečnú modlitbu predniesol biskup František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

Anton Čulen

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Pietna spomienka 17. novembra 2023

Svedectvo 11 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 11 2023