Organizačná štruktúra

PV ZPKO    III. odboj

Bratislava                       Bratislava – mesto             Bratislava  vidiek (Pezinok)

Banská Bystrica           Lučenec          Zvolen           Žiar nad Hronom 

Trenčín                       Bánovce nad Bebravou   Ilava  Považská Bystrica Prievidza

Nitra

Prešov                               Levoča         Spišská Nová Ves   

Košice                               Humenné          Michalovce         Trebišov

Trnava                              Galanta        Senica

Žilina                                 Čadca            Dolný Kubín           Martin          Ružomberok