Publikácie

KNIHY VYDANÉ PV ZPKO (do roku 1999 KPVS)

Dušan Gregor: Otvorené oči (OP KPVS Čadca) (1990)                          

Anton Habovštiak: Cesta kríža (1992)

Július Porubský: Sprievodca pamätníkom obetí kom. režimu (1992)

Pamätný pomník (Informačný bulletin č.1) (1993)

Rudolf Dobiáš: Svedectvo troch krížov (Katalóg výstavy) (1993?)

Pavol Cintavý: Trpeli za vieru a vlasť (1994)

Pavol Cintavý: Po stopách Bielej légie (1995)

Pavol Cintavý: Dokumenty o Bielej légii (1995)

Anton Povážsky: Bez dôkazov (1997)

Jozef Podolák: Rozprávka môjho života [Dilema]  (1998)

Jozef Vrba: Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi [Devínsky expres]   (1998)            

Róbert Letz (ed.): Boli traja
Zborník z konferencie v Bratislave (január 2001)

Fridrich Fritz: Maturitné stretnutie [Devínsky expres]  (2002)             

Július Homola: Slovensko vo víchrici [Devínsky expres]  (2002)           

Bolesť a boj (Sprievodca výstavou)  (2003)

Anton Čulen: Kde iní končia, my začíname [Post Scriptum]  (2015)

Ján Litecký Šveda: PravDADA [Post Scriptum]  (2015)

Rozliční autori: Politickí väzni v 20. storočí.
Zborník z konferencie v Smoleniciach (september 2015)

Rozliční autori: Politickí väzni v 20. storočí II. [Post Scriptum]
Zborník z konferencie na Kaskádach (október 2016)

Július Homola: Kytica veršov (K 25. výročiu našej republiky)  (2017)

Martin Lacko: Keď slovenské povedomie bolo prenasledované ako fašizmus
(Príbeh Jána Kamila Beňadika z roku 1958)   (2017) 

Ján Kamil Beňadik: Za mrežami a ostnatým drôtom   (2018)  

Ján Litecký Šveda: Veľký brat na Slovensku   (2018) 

Juraj Hurný ml.: Keď nám nebolo do spevu   (2019)  

Rozliční autori: Politickí väzni v 20. storočí III.
Zborník z konferencie v Košiciach (október 2018)

Peter Sokolovič: Je čas mlčať a čas hovoriť
(Pamäti arcibiskupa Jána Sokola)  (2020)

Július Homola: Listy mocným na obranu slabých  (2020)  

Zrkadlo proti maske – 30 rokov od KPVS po PV-ZPKO (2020)

Eva Zelenayová: Zrkadlenie (2020)

Rudolf Tibenský: Tango s pekelníkmi (2021)

Ján Rekem: Trenčianska väznica (2022)

Eliška Hurná – Juraj Hurný ml.: Partizánska vražda v Rajeckej doline (2022)  

Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (informačný leták) (2022)  

Poznámka: [v hranatých zátvorkách] je uvedené spolupracujúce vydavateľstvo

KNIHY, KTORÉ SI MÔŽETE OBJEDNAŤ NA ÚSTREDÍ PV ZPKO

Rozliční autori: Politickí väzni v 20. storočí II.
(Zborník z konferencie na Kaskádach, október 2016)   5.- €

Rozliční autori: Politickí väzni v 20. storočí III.
(Zborník z konferencie v Košiciach, október 2018) 5.- €

Július Homola: Kytica veršov
(K 25. výročiu našej republiky)   5.- €

Július Homola: Slnko a mračná nad Slovenskom
(Verše z rokov 1945 – 2018)   5.- €

Peter Sokolovič: Premiéro mal predsa pravdu
(Rozhovor s P. Šebastiánom Labom SJ)   10.- €

Jozef Vrba: Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi   7.- €

Anton Čulen: Kde iní končia, my začíname   5.- €

Ján Litecký Šveda: Gordion
(slovník nekorektných definícií, ilustr. Andrej Mišanek)   5.- €

Ján Litecký Šveda: Gordion II.
(vreckový meč na zauzlené slová)   5.- €

Ján Litecký Šveda: Gordion III.
(nekorektné rozuzľovanie rozladených slov)   5.50 €

Ján Litecký Šveda: Stopy vtákov v mokrej hline
(Slovník mladého reakcionára)   5.- €

Ján Litecký Šveda: Veľký brat na Slovensku 5.- €

Martin Lacko: Keď slovenské povedomie bolo prenasledované ako fašizmus (Príbeh Jána Kamila Beňadika z roku 1958)   5.- €

Jána Kamil Beňadik: Za mrežami a ostnatým drôtom     5.- €

Juraj Hurný ml.: Keď nám nebolo do spevu   20.-€

Július Homola: Listy mocným na obranu slabých    12.- €

Zrkadlo proti maske – 30 rokov od KPVS po PV-ZPKO    5.- €

Eva Zelenayová: Zrkadlenie    5.- €

Rudolf Tibenský: Tango s pekelníkmi   3.- €

Ján Rekem: Trenčianska väznica    6.- €

Eliška Hurná – Juraj Hurný ml.: Partizánska vražda v Rajeckej doline   12.- €

Ján Košiar: Mojich prvých 60 rokov  15.- €