Pamätníky

Pamätníky a pamätné tabule
obetiam komunizmu, 
na ktorých sa podieľal PV ZPKO
(Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja)

Pamätníky

Pamätnik v Ružinove1. Bratislava– popraveným, zastreleným na hraniciach a umučenývnostne odovzdaný verejnosti na cintoríne vo Vrakuni, hlavne zásluhou člena vedenia KPVS PhDr. Pavla Cintavého 29. 10. 1992 . Je to Ústredný pamätník na Slovensku. Jeho základom je kríž, ktorý bol postavený v Bratislave – Vajnoroch počas návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.

 

2. Bratislava– účastníkom protikomunistického odboja odhalená vo vestibule Národnej rady SR, hlavne zásluhou člena KPVS Arpáda Tarnóczyho 1. 9. 1997.
3. Bratislava– postihnutým komunistickou mocou odhalený na Jakubovom námestí, za spolupráce predsedu bratislavskej pobočky ZPKO Ing. Ervína Madunického 17. 11. 2005.
4. Poprad – Veľká – mučeným, umučeným a deportovaným odhalený na cintoríne, hlavne zásluhou člena okresnej pobočky KPVS v Poprade Mgr. Zoltána Kukulu 13. 4. 1996.
5. Trnava – politickým väzňom odhalený pred Okresným súdom, hlavne zásluhou predsedu krajskej pobočky ZPKO Trnava Aladára Salvianyho 14. 7. 2006.
6. Žilina – politickým väzňom odhalený na Námestí obetí komunizmu pred Mestským úradom, za spolupráce krajského vedenia KPVS Žilina 15. 9. 1998.

 

Pamätné tabule

7. Banská Bystrica – postihnutým katolíckym kňazom, predovšetkým uväznených v rámci protináboženského boja z banskobystrického biskupstva, odhalená na biskupskom úrade, hlavne zásluhou predsedu krajskej pobočky KPVS Banská Bystrica Ladislava Javorského   15. 4. 1998.
8. Banská Bystrica – väznenému kňazovi Imrichovi Ďuricovi odhalená na katolíckej fare, hlavne zásluhou predsedu krajskej pobočky KPVS Banská Bystrica Ladislava Javorského 15. 4. 1999.
9. Banská Štiavnica – väzneným a vylúčeným študentom z lesníckej školy z politických dôvodov, odhalená 8. 11. 2002 na 55. výročie danej udalosti. Vyhotovenie tabule financoval člen predsedníctva ZPKO Arpád Tarnóczy. O jej inštalovanie sa zaslúžil hlavne predseda Okresnej pobočky ZPKO Brezno František Zsolnai, jeden z postihnutých študentov.
10. Bijacove – popravenému Pavlovi Kalinajovi odhalená na Obecnom úrade, hlavne zásluhou členky okresnej pobočky ZPKO Levoča Márie Dvorčákovej 1. 5. 2001. Pavol Kalinaj ako príslušník polície chcel podávať cirkevnej hierarchii správy o chystaných protikatolíckych akciách.
11. Budča – zavraždenému kňazovi Dr. Jozefovi Tóthovi odhalená na katolíckej fare, hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Zvolen Ing. Borisa Štubňu 4. 9. 2004.
12. Černová – popravenému Bernardovi Jaškovi odhalená na jeho rodnom dome, hlavne zásluhou okresného predsedu KPVS Ružomberok Pavla Brodňanského4. 6. 1997. Bernard Jaško ako príslušník polície chcel informovať katolícku hierarchiu o chystaných protikatolíckych akciách.
13. Dlhé Stráže – katolíckej akcii: odsúdeným katolíckym veriacim za bránenie svojho kňaza odhalená na cintoríne, hlavne zásluhou členov okresnej pobočky ZPKO Skalica 29. 6. 2002.
14. Heľpa – prenasledovaným účastníkom trpiacim za katolícku akciu: mučeným a odsúdeným veriacim za bránenie svojho kňaza, odhalená na kostole, hlavne zásluhou členov vedenia okresnej pobočky KPVS Banská Bystrica Ladislava Babalu, Ladislava Javorského a Františka Macku 17. 7. 1994.

15. Hlohovec – mladistvým politickým väzňom, ktorí tu boli väznení, odhalená na zámku, hlavne zásluhou člena KPVS Bratislava Františka Granca 17. 5. 1999.

16. Hubová – popravenému Tomášovi Chovanovi odhalená na Obecnom úrade, hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky KPVS Ružomberok Pavla Brodňanského 8. 11. 1997. Kapitán in memoriam Tomáš Chovan bol popravený za zbehnutie z armády a vykonávanie spravodajskej činnosti.
17. Ilava – politickým väzňom odhalená na múre väznice, hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Ilava Jozefa Nemlahu 8. 5. 2004.
18. Ilava – väznenému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi odhalená na múre väznice, hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Ilava Jozefa Nemlahu 6. 10. 2005.


19. Komjatná – prenasledovaným za katolícku akciu: katolíckym veriacim, ktorí bránili svojho kňaza, odhalená hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Ružomberok Pavla Brodňanského 27. 61999.
20. Košice – popraveným a prenasledovaným odhalená na Hlavnej triede, hlavne zásluhou predsedu krajskej pobočky KPVS Košice Štefana Nováka 1. 7. 1998.
21. Ladomerská Vieska – popravenému Pavlovi Valentovi, politickým väzňom Margite Valentovej, Gabrielovi Dankovi a Imrichovi Dankovi, odhalená na Obecnom úrade, hlavne zásluhou členov okresnej pobočky ZPKO Žiar nad Hronom Margity Zimanovej a Ing. Júliusa Homolu 5. 11. 2000. Pavol Valent ako príslušník polície pomáhal pri útekoch za hranice.
Text na tabuli:

Tu žila rodina Danková
obeť komunistickej diktatúry

otec Gabriel Danko odsúdený na 11 r. väzenia
syn Imrich Danko odsúdený na 8 r. väzenia
dcéra Margita odsúdená na doživotie
jej manžel Pavol Valent popravený 28. 3. 1953

Bože, prosíme Ťa o milosť
pre vrahov a ich obete.

22. Leopoldov – politickým väzňom odhalená na väznici, hlavne zásluhou predsedu ZPKO JUDr. Júliusa Porubského, podpredsedov JUDr. Valenta Michalíka a Antona Malackého 28. 8. 1999, na 44. výročie vzbury väzňov v Leopoldove. Touto väznicou prešlo 24 000 politických väzňov.
23. Levoča – pamätná tabuľa popraveným, umučeným, prenasledovaným odhalená na cintoríne, hlavne zásluhou predsedníčky okresnej pobočky ZPKO Levoča Márie Dvorčákovej 24. 6. 2004.

24. Likavka – popravenému Bernardovi Nemčekovi odhalená na Obecnom úrade, hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Ružomberok Pavla Brodňanského 29. 7. 2001.
25. Medzibrodie – pamätná tabuľa zavraždenému študentovi Augustínovi Hlavatému, odhalená hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky KPVS Dolný Kubín Jozefa Záhoru   24. 5. 1996. Augustín Hlavatý pred voľbami v r. 1946 agitoval za Demokratickú stranu a preto bol zavraždený komunistom Jánom Kresákom.
26. Nitrianska Streda – pamätná tabuľa umučenému Tiborovi Benkovičovi odhalená na cintoríne, hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Prievidza MUDr. Teodora Streichera  22. 11. 2007. Tibor Benkovič bol podozrievaný z činnosti proti režimu a zabitý v dôsledku krutého výsluchu.
27. Nováky – Pamätná tabuľa prenasledovaným mníškam z rehole Notre Dame odhalená pri kláštore, hlavne zásluhou člena regionálnej organizácie PV ZPKO Prievidza Ing. Martina Hagaru 9. 9. 2010.
28. Nováky – Pamätná tabuľa politickému väzňovi Rudolfovi Juríkovi odhalená pri kláštore, hlavne zásluhou člena regionálnej organizácie PV ZPKO Prievidza Ing. Martina Hagaru 9. 9. 2010.
29. Prestavlky – politickému väzňovi saleziánovi Donovi Jánovi Beňovi odhalená na kostole, hlavne zásluhou členov okresnej pobočky ZPKO Žiar nad Hronom Margity Zimanovej a Ing. Júliusa Homolu 18. 5. 2008.
Text na tabuli:

Na pamiatku
Saleziánsky kňaz
Don Ján Augustín Beňo
nar. 12. 10. 1921              zomrel 21. 9. 2006
náboženský spisovateľ
celý život obetavo vychovával
mládež a mladé rodiny
v kresťanskom duchu.
Za svoju činnosť trpel vo väzení.
S hlbokou úctou a vďakou.
2008       politickí väzni
saleziáni DON BOSCA

30. Spišská Nová Ves – umučeným a popraveným odhalená na cintoríne, hlavne zásluhou členov okresnej pobočky ZPKO Spišská Nová Ves Antona Fritza a Fridricha Fritza 17. 11. 2004.
31. Šuňava – prenasledovaným za katolícku vieru: keď veriaci sa postavili proti milicionárom, o ktorých sa domnievali, že chcú odvliecť ich kňaza. Za to boli mučení a odsúdení. Tabuľa bola odhalená hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Poprad Mgr. Zoltána Kukulu 10. 6. 2000.
32. Trebišov – uväzneným a vylúčeným študentom odhalená vo vestibule gymnázia, hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky ZPKO Trebišov Michala Pavlíka a predsedu krajskej pobočky ZPKO Košice Štefana Nováka 12. 10. 2000. Študenti tlačili protikomunistické letáky.
33. Trenčín – popraveným Albertovi Púčikovi, Antonovi Tunegovi a Eduardovi Tesárovi odhalená v gymnáziu, hlavne zásluhou člena KPVS Ignáca Michaličku 22. 2.1991. Popravení boli zapojení do nenásilného odboja proti komunistickému režimu – Biela légia.
34. Veľké Úľany – prenasledovaným za katolícku akciu, keď veriaci bránili svojho kňaza, odhalená hlavne zásluhou predsedu okresnej pobočky KPVS Galanta Alojza Paldana 29. 6. 1997.
35. Vlkolinec – prenasledovanému kňazovi Pavlovi Horskému odhalená na kostole, zásluhou rodákov z Vlkolínca a predsedu okresnej pobočky ZPKO Ružomberok Pavla Brodňanského 4. 8. 2002.
36. Žiar n. Hronom – vyhnaným saleziánom odhalená na bývalom biskupskom kaštieli, hlavne zásluhou členov okresnej pobočky ZPKO Žiar nad Hronom Margity Zimanovej a   Ing. Júliusa Homolu 6. 5. 2001.
Text na tabuli:

V tejto budove sídlil v r. 1946 – 1950
Teologický inštitút Saleziánov
Protináboženskí násilníci odvliekli
rehoľníkov v noci 14. 4. 1950
do koncentračného tábora. Za protest
proti tomuto bezpráviu boli trýznení
a odsúdení táto občania:
Štefan Zúbrik, obeť teroru
Ján Barniach, 30 mesiacov väzenia
Albín Hurtík, 18 mesiacov väzenia
Ľudovít Dekýš, 7 mesiacov väzenia

Česť a sláva statočným!

37. Žiar n. Hronom – vlastencovi JUDr. Jánovi Balkovi odhalená na Okresnom súde, hlavne zásluhou členov okresnej pobočky ZPKO Žiar nad Hronom Margity Zimanovej a Ing. Júliusa Homolu 28. 10. 2008. JUDr. Ján Balko bol hospodársky činiteľ v prvej Slovenskej republike.
                                                          
Text na tabuli:

Na pamiatku
JUDr. Ján Balko
24. 7. 1901                                    14. 8. 1992
Národohospodár, politik, spisovateľ
tajomník obchodnej a priemyselnej komory.
Významne sa zaslúžil o rozvoj Slovenska,
zachránil desať ľudí pred popravou počas 2. svetovej vojny.
Za svoju vlasteneckú činnosť trpel vo väzení.
Hlboká úcta mu a vďaka!
Politickí väzni a rodáci 2008

38. Žiar nad Hronom – všetkým politickým väzňom odhalená na Okresnom súde, hlavne zásluhou členov okresnej pobočky ZPKO Žiar nad Hronom Margity Zimanovej a Ing. Júliusa Homolu  24. 11. 2007.
Na tabuli je text: 

Na pamiatku tých, ktorí v totalitnom režime
v utrpeniach a obetách zápasili za slobodu
i občianske práva.
Naša  úcta im a vďaka.

39. Liptovská Teplička – perzekvovanému nebohému pátrovi františkánskej rehole Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi odhalili na rodnom dome pamätnú tabuľu členovia Svetového združenia bývalých československých politických väzňov (SZČPV) a Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO)  6. 6. 2010.
prievidza40. Prievidza – politickému väzňovi, zakladateľovi a organizátorovi ilegálnej organizácie skautingu „Zlatý orol“ Jánovi Manasovi pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatich rokov, odhalili pamätnú tabuľu na rodnom dome členi regionálnej pobočky PV ZPKO Prievidza a Miestnej organizácie Matice slovenskej 31. 7. 2011

41. Banská Bystrica – nespravodlivo prenasledovaným, väzneným a umučeným politickým väzňom odhalili pamätnú tabuľu na budove Krajského súdu členi regionálnej pobočky PV ZPKO Banská Bystrica 15. 12. 2011

42. Popudinské Močidľany – pamätná tabuľa na pamiatku všetkým väzneným, mučeným a popraveným politickým väzňom komunizmu. Nezabúdajme! PV ZPKO.
14. 11. 2016

43. Lutila  (okres Žiar nad Hronom) pamätná tabule účastníkom vzbury proti tzv. „Katolíckej akcii“, odhalená 7. októbra 2017.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poznámka: KPVS a ZPKO boli predchádzajúcimi názvami PV ZPKO
© 2013 PV ZPKO