Dve percentá z daní

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov.

Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

PV ZPKO je aj tento rok jednou z organizácií, ktorá sa v tomto roku uchádza o 2 % z podielu Vašej zaplatenej dane na podporu našej činnosti a pamäte pre mladú generáciu.

Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete napríklad na www.rozhodni.sk
Za Vaše % z dane Vám veľmi pekne ďakujeme!

Politickí väzni ZPKO III. odboj

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Vyhlasenie 2 perc. za rok 2021 pre PV ZPKO