O nás

Kto stratil majetok, nestratil veľa. Kto stratil slobodu, stratil mnoho. Kto stratil vieru, stratil všetko.

Rok 1989 znamenal novú nádej pre politických väzňov komunistického režimu. Už po prechode frontu sa mnohí ľudia stali nepriateľmi nastupujúceho režimu. Pre svoje náboženské presvedčenie, pre odmietanie komunistického režimu, či pre svoje vlastenecké postoje mnohí skončili na popraviskách alebo v žalároch.
Do roku 1989 tvorili kategóriu občanov na okraji spoločnosti. Po páde režimu začali formovať organizáciu politických väzňov. Slováci odmietli jednotnú, celoštátnu pôsobnosť, s priateľmi v českej časti republiky sa dohodli na vytvorení dvoch konfederujúcich občianskych združení. Tak vznikla Konfederácia politických väzňov Slovenska. Prípravný výbor tvorili Eugen Korda, Juraj Svoreň, Anton Tomík, Štefan Novák, Ľubomír Danko a Pavol Cintavý. Na 1. sneme KPVS 31. marca 1990 bol za predsedu zvolený Július Porubský. Po vzniku samostatných republík už nebol dôvod na konfederatívny charakter organizácie a preto na 5. sneme 23. júna 1999 odhlasovali delegáti zmenu názvu na Zväz protikomunistického odboja (ZPKO). Časť členskej základne orientovaná na politiku KDH sa však vrátila k pôvodnému názvu a vytvorila samostatnú organizáciu.

Na 1. sneme KPVS v Bratislave 31. 3. 1990 bol za prvého predsedu zvolený JUDr. Július Porubský

Na 2. sneme KPVS v Žiline 8. 6 . 1991 bol za predsedu zvolený JUDr. Július Porubský

Na 3. sneme KPVS v Bratislave 2. 7. 1994 bol za predsedu zvolený JUDr. Július Porubský

Na 4. sneme KPVS v Bratislave 1. 6. 1996 bol za predsedu zvolený JUDr. Július Porubský

Na 5. sneme KPVS v Bratislave 23. 6. 1999 bol za predsedu zvolený JUDr. Július Porubský. Delegáti snemu hlasovaním prijali nový názov:
Zväz protikomunistického odboja (ZPKO)

Na 6. sneme ZPKO v Žiline 18. 5. 2001 bol za predsedu zvolený Jozef Dubníček

Na 7. sneme ZPKO v Bratislave 17. 6. 2003 bol za predsedu zvolený Jozef Vicen

Na 8. sneme ZPKO v Bratislave 31. 5. 2006 bol za predsedu zvolený Arpád Tarnóczy

Na 9. sneme ZPKO v Bratislave 27. 5. 2009 bol za predsedu zvolený Arpád Tarnóczy. Delegáti snemu hlasovaním prijali nový názov:
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO)

Na 10. sneme PV ZPKO v Bratislave 1. 6. 2011 bol za predsedu zvolený Arpád Tarnóczy

Na 11. sneme PV ZPKO v Bratislave 5. 6. 2013 bol za predsedu zvolený Arpád Tarnóczy

Na 12. sneme PV ZPKO v Žiline 10. júna 2015 bol za predsedu zvolený Ján Litecký Šveda

Na 13. sneme PV ZPKO v Bratislave 7. 6. 2017 bol za predsedu zvolený Ján Litecký Šveda

Na 14. sneme PV ZPKO v Bratislave 29. 5. 2019 bol za predsedu zvolený Ján Litecký Šveda

Na 15. sneme PV ZPKO v Žiline 7. júna 2022 bol za predsedu zvolený Ján Litecký Šveda.

NR SR 27. 3. 1996 schválila na návrh poslanca Arpáda Tarnóczyho zákon č.125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu.

NR SR 16. 3. 2006 schválila zákon č.219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.

Členmi občianskeho združenia PV ZPKO sú politickí väzni komunistického režimu a ich priami potomkovia a svoju činnosť neviažu na žiadnu politickú stranu ani ideológiu. Prijímajú dedičstvo otcov a odovzdávajú ho ďalším generáciám.
12. snem PV ZPKO schválil aj túto zásadné zmenu stanov:
Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s princípmi, posolstvom a stanovami PV ZPKO a členstvo v organizácii odsúhlasí miestna pobočka.