Svedectvo 6 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 6 2020

Žiadosť o odpoveď

Vážený pán šéfredaktor Peter Bárdy,

v zmysle tlačového zákona č.167/2008 Vás žiadame o uverejnenie odpovede podľa paragrafu 8 na Váš článok z 9.5.2020 už aj z toho dôvodu, že našu odpoveď na Vaše otázky, ktorú sme zaslali ešte 28.1.2020 Vaša redaktorka v politicky najcitlivejších bodoch jednoducho ignorovala.

NOVÁ TOTALITA NA OBZORE
V internetovom denníku aktuality.sk, bol 9. mája 2020 uverejnený článok „Píšu pre konšpiračný web a hája vojnový slovenský štát. Ako sa k ich financovaniu postaví nová vláda?“ Vzhľadom na to, že ešte v januári sme poslali odpovede na otázky, ktoré redaktorka vo veľkej väčšine ignorovala, môžeme povedať, že tu ide o cielenú diskreditáciu a poškodzovanie dobrého mena našej organizácie. Organizácie, ktorá združuje ľudí ktorí si najviac vytrpeli od zločineckého komunistického režimu. Článok bol uverejnený v roku 2020, no naši členovia, od ktorých sme dostali spŕšku reakcií, mali nepríjemný dojem, že sú späť spôsoby a hlavne kádrovanie Pravdy a Rudého práva z 50. rokov. Teda novín, ktoré pripravovali pôdu pre krvavé procesy s antikomunistami. No ale, keď chýbajú argumenty, potom nemôže chýbať staré známe kádrovanie do tretieho kolena. Voľakedy sa neodpúšťal buržoázny či kulacký pôvod, teraz sú to iné hriechy. O. i. aj písanie do tzv. konšpiračných webov, ktoré podľa vyjadrenia súdu konšpiračné nie sú, ale pre politrukov, vynášajúcich rozsudky, je to nezaujímavý detail. Keďže naši členovia sú slobodní ľudia, ktorí dokázali vzdorovať aj komunistickému teroru, predpokladajú, že v súčasnosti majú slobodu slova zaručenú ústavou a nechápu kádrovanie pre politické názory. Ale keď už – prečo autorka článku nenapísala, aké hrôzy, aké hlúposti či aké nepravdy tam popísali kritizovaní autori? Veď je demokracia, nech sa diskutuje. Alebo už opäť začínajú časy jediného správneho názoru? Zaujímavé, že pri takomto podrobnom kádrovaní vedenia organizácie Vám uniklo meno nášho podpredsedu, pána Štefana Nováka, ktorý svoje najlepšie roky strávil v Jáchymovskom pekle, naopak, pribudla šéfredaktorka Svedectva Eva Zelenayová.
Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Žiadosť o odpoveď

Svedectvo 5 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 5 2020

Svedectvo 4 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 4 2020

Svedectvo 3 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2020

Svedectvo 2 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 2 2020

Anton Semeš politický väzeň č. A-05658 vo večnosti

Už sme sa chystali osláviť jeho deväťdesiatku, ale Pán Boh rozhodol ináč, že Tonko ju oslávi v lepšej spoločnosti…

Narodil sa v Ložíne na Zemplíne 30. januára 1930. Po ľudovej škole doma študoval na Gymnáziu v Michalovciach a býval v internáte v Saleziánskom ústave. Tam si ho získal Don Bosco a preto sa rozhodol vstúpiť k saleziánom. Po kvinte odišiel z Michaloviec na štúdiá do Trnavy. Po Barbarskej noci v roku 1950 musel narukovať do PTP.
Spolu s ostatnými saleziánmi sa chcel dostať na štúdiá na Západ, do Turína. Bol v tretej skupine, ktorá sa pokúšala cez Moravu dostať do Rakúska, žiaľ neúspešne.
V procese Titus Zeman a spol. bol komunistickým režimom odsúdený a poslaný na 14-ročný pobyt do uránových baní v Jáchymove. Po návrate na slobodu pracoval v Liberci a potom v Bratislave v podniku Matador a vo Výskumnom a vývojovom ústave prefabrikácií v Bratislave. Bol ženatý a mal štyroch synov. Filozofiu, teológiu a ordináciu „in illo tempore“ (1978) získal v Katakombálnej církvi. Dvadsať rokov viedol katolícky samizdat (1970 – 1990). Ako dôchodca zriadil v Prešove knižnicu pre seminaristov Gréckokatolíckej cirkvi a ako knihovník tam prežil vyše trinásť rokov. Bohoslovcov učil lisovať vyobrazenia ikon, cirkevnoslovanský jazyk a latinčinu. Pre Gréckokatolícku cirkev a Zemplínske múzeum preložil viaceré latinské historické práce. Publikoval v Kultúre, vo Svedectve a pre krajanov napísal populárne Dejiny zemplínskej župy a Ságu rodiny Semešovcov, ktorých predkovia sa vyznamenali v bojoch proti Turkom.

Ján Košiar


Ďalšie články nájdete tu:

http://www.pv-zpko.sk/wp-content/uploads/SVEDECTVO-1-2020.pdf

http://alianciazanedelu.sk/archiv/5113

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3247

 

 

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Anton Semeš politický väzeň č. A-05658 vo večnosti

Otvorený list bývalých politických väzňov

Ministerka vnútra SR Denisa Saková

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál

č. 68/2020 Bratislava 13. januára 2020

Vážení páni ministri,

    s vážnym znepokojením sme prijali správu v médiách o zadržaní dvoch občanov – Rudolfa Vaskyho a Martina Daňa, novinárov a blogerov, ktorí kriticky hodnotia situáciu na Slovensku.
Vnímame to nielen ako vážne ohrozenie slobody slova, prejavu a názoru, ale aj ako akt zastrašovania mocenským systémom, snahu za každú cenu umlčať ľudí s nepohodlnými názormi.
Podľa dostupných informácií by mali byť obvinení z prečinu výtržníctva. Zadržanie a väzbu na tento miernejší delikt považujeme za neudržateľné a neakceptovateľný akt brutality s prvkami totalitných praktík, čo je v každej demokracii neprípustné.
Takéto maniere a praktiky zastrašovania, prenasledovania, šikanovania a eliminácie zažili bývalí politickí väzni v minulom režime pod diktatúrou proletariátu, preto nemôžeme v slobodnej spoločnosti mlčať a vyjadrujeme ostrý občiansky protest s väznením oboch pánov. Súčasne vás vyzývame, aby ste urobili všetky kroky na ich okamžité prepustenie z väzenia. Keď už spomíname praktiky totalitného režimu, ten, keď nedokázal zlomiť morálnu integritu nepohodlných ľudí ani mučením ani inými psychickými praktikami, tak si našiel zástupné, často aj ekonomické delikty, len aby režimu nepohodlných ľudí zbavil ich slobody a zatvoril im ústa. Slovensko je pred voľbami a všetci veríme, že budú slobodné a demokratické.
Preto vás s plnou naliehavosťou vyzývame, aby ste urobili zadosť spravodlivosti a chránili základné ľudské práva a slobody oboch zadržaných a prepustili ich na slobodu. Inak budeme nútení informovať o situácii našu partnerskú medzinárodnú asociáciu organizácií bývalých politických väzňov INTER-ASSO so sídlom v Berlíne, aj orgány EÚ a Rady Európy.
Slovensko nepotrebuje po 30 rokoch od pádu totality už nijakých politických väzňov.

    S úctou

    Ján Litecký Šveda, predseda 
    Rafael Rafaj,  podpredseda
    Ján Košiar, duchovný PV ZPKO   
    Eva Zelenayová,  šéfredaktorka časopisu Svedectvo

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Otvorený list bývalých politických väzňov

Svedectvo 1 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 1 2020

Od 1. januára si polepšia aj bývalí politickí väzni

Aj po 30 rokoch od pádu bývalého režimu štát zmierňuje niektoré krivdy, ktoré napáchal na občanoch totalitný komunistický systém. Od 1. januára 2020 si polepší ďalšia kategória dôchodcov – bývalí politickí väzni protikomunistického odboja. Vďaka novele zákona 274/2007, ktorú na návrh poslancov SNS schválil parlament v júni 2019 sa zvyšuje mesačný príplatok k dôchodku účastníka III. odboja približne o sto percent. Vdova má nárok na 60% z tejto sumy a sirota 40 percent.
Politickí väzni sú vďační nielen za sociálne opatrenie štátu, ale aj morálnu satisfakciu – ocenenie ich statočného postoja v pokračovaní boja za slobodu, demokraciu a národné oslobodenie spod jarma komunistickej totality. Národniari sa pri presadení zákona v parlamente opreli aj o dikciu zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, podľa ktorého – „zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami, upraví osobitný zákon“.
Z aktuálne relevantných politických subjektov tak Slovenská národná strana (SNS) najviac v histórii slovenského parlamentu pomohla zákonmi zmierniť krivdy napáchané na odporcoch a obetiach totality. Bývalí politickí väzni trpeli najmä na obranu náboženskej viery, národného presvedčenia a obhajobu základných práv a slobôd. Mnohí v účastníkov odporu získali štatút veterána protikomunistického (III.) odboja. Dodnes je aktuálny odkaz a posolstvo bývalých väzňov svedomia dôsledne brániť slobodu slova a nedopustiť prenasledovanie občanov za ich svetonázor alebo politické presvedčenie rovnako aktuálny, až akútny.
Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Od 1. januára si polepšia aj bývalí politickí väzni