Svedectvo 10 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 10 2021

Svedectvo 9 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 9 2021

Svedectvo 7 – 8 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 7 – 8 2021

V Košiciach otvorili Múzeum obetí komunizmu

Nájdete ho na Moyzesovej 24. Venované je pamiatke vyše 70 000 ľudí, ktorí boli odsúdení, väznení prenasledovaní, umučení a popravení. Múzeum má prednáškovú sálu, hlavnú výstavnú miestnosť, malú kinosálu i knižnice samizdatu a exilovej literatúry spojenú so študovňou. Základom expozície sú príbehy obetí komunizmu v audiovizuálnych prezentáciách. Okrem toho múzeum má k dispozícií mapu obetí komunizmu na Slovensku spojenú s databázou ľudí a ich osudov, kde sa dajú nájsť obce, mená obetí aj základné údaje o odsúdeniach či iných prenasledovaniach. https://www.obetekomunizmu.sk. Za vznikom múzea je niekoľkoročná práca viacerých potomkov obetí komunizmu i organizácií, ako napr. združenie Nenápadní hrdinovia, http://www.samizdat.sk i Ústavu pamäti národa.

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na V Košiciach otvorili Múzeum obetí komunizmu

Pamätná tabuľa Antonovi Hlinkovi vo Valaskej Belej

V nedeľu 27. júna 2021 sa vo Valaskej Belej (okres Prievidza, Nitrianska diecéza) uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule donovi Antonovi Hlinkovi SDB. Domáci i hostia sa stretli predtým na svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol Prof. Jozef Kutarňa SDB. Koncelebrovali miestny farár dp. Róbert Stenchlák, P. Rajmund Jozef Klepanec OP, dp. Daniel Lukačovič farár z Voderád, a dp. Ján Košiar, duchovný PV ZPKO. Pozdravný list poslal nitriansky biskup Msgr. Viliam Judák ako aj provinciál rehole saleziánov don Peter Timko SDB. Podujatie bolo súčasťou 7. ročníka Memoriálu pátra Šebastiána Laba SJ, tiež rodáka z Valaskej Belej.
Po svätej omši si prítomní vypočuli príhovory historika Martina Lacka o živote a diele oboch pátrov, ako aj osobnú spomienku diplomata a niekdajšieho veľvyslanca vo Vatikáne Mariána Servátku na osobnosť Antona Hlinku.
Iniciátorom vyhotovenia pamätnej tabule, osadenej na bočnej strane kostola, sú predstavitelia Ústavu dejín kresťanstva. Z ich podnetu bola v minulom roku osadená na tomto mieste aj pamätná tabuľa s reliéfom spomenutého jezuitu. Autorom oboch tabúľ je majster Miroslav Pallo zo Žiliny.

Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Pamätná tabuľa Antonovi Hlinkovi vo Valaskej Belej

Svedectvo 6 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 6 2021

Svedectvo 5 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 5 2021

Svedectvo 4 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 4 2021

Svedectvo 3 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2021

K štatútu veterána a dôchodku

Keďže ostatná novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom de facto rozdelila väzňov na niekoľko kategórií, vraciame sa aj v tomto čísle k návodu, ako príplatok získať.  Politický väzeň alebo pozostalá osoba po ňom (vdova/vdovec), ktorá poberá príplatok k dôchodku a nemá od ÚPN udelený štatút veterána protikomunistického odboja, ani účastníka odboja, môže o to požiadať a tlačivo  zaslať na adresu:  Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218. Tlačivo má osem strán a nájdete ho na našej webovej stránke www.pv-zpko.sk alebo  na stránke Ústavu pamäti národa pod týmto linkom https://www.upn.gov.sk/data/upn-ziadost-219-2006.pdf
Formulár sa oficiálne nazýva Žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.  ÚPN musí totiž najskôr priznať politickému väzňovi kategóriu „účastníka“ odboja a následne, po posúdení,  priznáva aj veterána odboja. Žiadosť môže podať aj blízka osoba zosnulého politického väzňa. V žiadosti sa vypĺňajú aj identifikačné údaje: dátum a miesto zatknutia, dátum a miesto konania súdneho procesu, trestný čin odsúdenia, súd a číslo súdneho spisu, výška trestu, miesto odpykania trestu, prepustenia a rehabilitácie (kedy, kým).
Veterán odboja má podľa poslednej úpravy zákona nárok na jednorazový finančný príspevok vo výške 1989 eur, ktorý automaticky zasiela Slovenská poisťovňa na pokyn  Ústavu pamäti národa. Taktiež automaticky zvýši veteránovi príplatok k dôchodku na prepočet 10 eur za mesiac väzby. V prípade pozostalej osoby je to 6 eur za mesiac väzby (vdova) a 4 eurá za mesiac väzby (sirota).
Vedenie našej organizácie podalo podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby sa obrátila na Ústavný súd SR vo veci súladu tohto zákona s Ústavou SR a ľudskými právami, ibaže nemáme  záruku,  či k podaniu generálnym prokurátorom dôjde.  Preto odporúčame našim členom podávať si aj individuálne žiadosti na ÚPN tak, ako sme uviedli.  V prípade nejasností sa môžete telefonicky obrátiť o pomoc na naše ústredie každý pondelok od 11:00 do 12:00 hod alebo sa obrátiť priamo na ÚPN na číslo spojovateľky 02 / 593 003 63, prípadne mailom info@upn.gov.sk.

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na K štatútu veterána a dôchodku