Štátne vyznamenania pre politických väzňov

Pri príležitosti 24. výročia 17. novembra – Dňa boja za slobodu a demokraciu – prezident Slovenskej repubpaste3liky Ivan Gašparovič vyznamenal hrdinské zásluhy politických väzňov Fridricha Fritza (85) z Martina a Júliusa Porubského, za ktorého prevzala vyznamenanie im memoriam jeho dcéra Patrícia. „Je mi cťou, že som dnes mohol odovzdať vyznamenanie práve vám. Je to to najmenej, čo vám môžeme my občania prejaviť ako isté zadosťučinenie,“ uviedla hlava štátu, od ktorej si Fridrich Fritz prevzal Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy a celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd. Štátne vyznamenanie prezidenta reppaste4ubliky je prejavom úcty štátu voči človeku, ktorý výrazným spôsobom zanechal stopu v určitom jeho období. Niet pochýb o tom, že nielen stopy, ale dokonca životy zanechávali v minulom režime práve politickí väzni. Väčšina z nich bola komunizmom krivo obvinená a odsúdená kvôli svojej viere, ku ktorej si sudcovia tej doby domysleli vlastizradu či organizovanie odboja. Tak to bolo aj v prípade Fridricha Fritza, ktorý hlavne kvôli náboženskému presvedčeniu prežil svoju mladosť medzi múrmi väznice. Slávnostné odovzdanie štátneho vyznamenania prezidenta republiky prebiehalo za účasti najvyšších predstaviteľov Zväzu protikomunistického odboja (ZPKO), predsedu Arpáda Tarnoczyho, podpredsedu Antona Malackého, predsedu bratislavskej pobočky Jána Košiara a pred-sedníčky pobočky Spišská Nová Ves a Levoča Márie Dvorčákovej, ktorá návrh na udelenie vyznamenania iniciovala.

Paula Beinsteinová, Ján Košiar

 

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.