12. snem PV ZPKO Žilina, 10. júna 2015

Nové vedenie organizácie

predseda:  Ján Litecký  Šveda

podpredseda: Rafael Rafaj

predseda Republikovej kontrolnej komisie Miroslav Pleceník

 

Delegáti schválili aj tieto zmeny v stanovách:

1. členom sa môže stať každý, kto súhlasí s princípmi, posolstvom a stanovami PV ZPKO a členstvo v organizácii odsúhlasí miestna pobočka.

2. Republikovú radu nahradí Výkonná rada pozostávajúca z predsedov regionálnych organizácii (podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky) a predsedu a podpredsedu PV ZPKO.  Mena členov Výkonnej rady musia členovia PV ZPKO potvrdiť na výročných členských schôdzach, ktoré sa uskutočnia do 31. marca 2016.

3. PV ZPKO bude mať len jedného podpredsedu.

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.