XIII. snem PV ZPKO

V Bratislave sa 7. júna 2017 uskutočnil 13. snem PV ZPKO. Delegáti z celého Slovenska zvolili za predsedu organizácie Jána Liteckého Švedu, za podpredsedu Rafaela Rafaja a za predsedu Republikovej kontrolnej komisie Miroslava Pleceníka. Zúčastnilo sa 72 delegátov, ktorých Ján Litecký Šveda oboznámil so správou o činnosti za uplynulé dvojročné obdobie.   Prvý raz organizácia udelila   ocenenie Za statočnosť. Získalo ho 23 členov PV ZPKO.
Zo správy o činnosti i z diskusie vyplynulo, že protikomunistický odboj nie je spoločnosťou akceptovaný rovnako ako protifašistický. Ani komunikácia s predstaviteľmi štátu nie je bez problémov. Delegáti sa zhodli, že obete komunizmu nemôžu byť zabudnuté.
Snem prijal vyhlásenie o slobode slova.  

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.