Spomienka na leopoldovských väzňov

Pod múrmi leopoldovskej väznice sa 19. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených politických väzňov. Ako každoročne začala sa vo farskom kostole sv. Ignáca. Sv. omšu celebroval Štefan Herényi, syn politického väzňa, známy kňaz z bratislavského ,Blumentálu. V homílii sa zameral na odkaz politických väzňov, ktorí svojím utrpením, odvahou a nebojácnosťou dokázali svedčiť o láske k národu a k pravde. Po sv. omši sa účastníci pomodlili pri pamätnej tabuli politických väzňov umiestnenej na kostole.
Akt kladenia vencov a príhovory hostí sa uskutočnili pri pamätnej tabuli na leopoldovskej väznici. Za našu organizáciu položili veniec podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj a zástupcovia politických väzňov z regionálnych organizácií Mirko Tuchyňa, Jozef Dečo a Ján Brodňanský. K účastníkom pietnej spomienky sa prihovorila okrem iných podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská či synovec Titusa Zemana Michal Radošinský. Po hymnickej piesni ,,Kto za pravdu horí“ si účastníci prezreli Expozíciu histórie väzenstva na Slovensku a položili kvety k pamätníku príslušníkov ZVJS, ktorí boli zavraždení počas leopoldovskej vzbury v roku 1991. Slávnosť bola ukončená panychídou na leopoldovskom cintoríne pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa.
Osobne mi bolo ľúto, že na slávnosti som už nevidel politických väzňov z minulých rokov. Je na nás všetkých, hlavne rodinných príslušníkoch, aby sme neúnavne šírili ich odkaz a ich pamiatku.

Juraj Vrábel
člen redakčnej rady Svedectva

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.