Pietna spomienka v Trebišove 2017

a primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár

vás pozývajú na pietnu spomienku venovanú 66. výročiu zaistenia, uväznenia a odsúdenia na dlhoročné väzenie 12-tich študentov Gymnázia Trebišov. Títo svojou odvahou a konaním v rokoch 1950 – 1951 počas štúdia upozorňovali ľudí na ohrozenie demokracie a občianskych slobôd silnejúcou komunistickou mocou.

Miesto konania: Gymnázium mesta Trebišov, Komenského 32

Pietna spomienka sa uskutoční 10. októbra 2017 o 10:00 hod. pri pamätnej tabuli na budove Gymnázia.
Program:
– prejav predsedu PV ZPKO  – III. odboj
– pietny akt kladenia kvetov/vencov
– 11: 30 hod.  svätá omša za obete komunistického režimu v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie
– celebruje farár – dekan farnosti ThDr. Jozef GNIP, PhD.

S PODPOROU MESTA TREBIŠOV

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.