Spomienka na vzburu v Lutile

Dňa 7. októbra 2017 sme sa v Lutile (okres Žiar nad Hronom) zúčastnili na pietnej spomienke – odhalenia pamätnej tabule účastníkom vzbury proti tzv. „Katolíckej akcii“, ktorí boli odsúdení 7. októbra 1949. Podujatie zorganizoval obecný úrad (starosta Ján Pružina) v spolupráci s farským úradom (farár dp. Michal Slašťan). Na podujatí sa zúčastnili naše členky Helena Halková, predsedníčka regionálnej organizácie PV ZPKO v Banskej Bystrici a Margita Zimanová, predsedníčka miestnej pobočky PV ZPKO zo Žiaru nad Hronom.

Program začal o10.30 svätou omšou v miestnom farskom kostole sv. Ladislava, ktorú slúžil duchovný PV ZPKO Ján Košiar, spolu s miestnym dp. farárom Michalom Slašťanom. Text jeho homílie si môžete prečítať tu: Homília Lutila.
Po svätej omši nasledovalo odhalenie pamätnej tabule, ktorá je umiestnená na Obecnom úrad e a obsahuje mená osemnástich Lutilčanov. Po príhovoroch pána starostu Jána Pružinu a nášho predsedu Jána Liteckého Švedu sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov a kvetov.

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.