Príhovor Zoltána Szalaya, predsedu POFOSZ z Budapešti

Ctení prítomní, milí priatelia,

s radosťou sme prijali pozvanie našich slovenských priateľov na sviatok pamätného boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripomína 17. november 1989.
Nemožno zabúdať a nemožno si nepripomínať na tie časy, kedy bodáky okupantov zabraňovali každej zmene.
Vieme, čo bola Hitlerovská okupácia a okupácia, vieme, čo to bol sovietsky režim. Spoznali sme väzenia a pracovné tábory, poznali sme roky prenasledovania a utláčania národnostných menšín. Nevieme zabudnúť na prežitú minulosť plnú tragédií a hrôz.
Pred 28 rokmi 16. júna 1989, v tento deň maďarský národ doslovne precitol a po 33 rokoch komunistickej diktatúry sa pominuli strach a obava. Vďaka Bohu, tentoraz neprišiel veľkého ruský medveď, s 2500 tankami a s 250 tisícovým vojskom ako k nám v roku 1956, alebo do Česko-Slovenska v roku 1968.
My, vtedajšia opozícia, skúšaná väznením sme už vtedy odsúdili okupáciu, ktorá nás zrazila na kolená, no nič sme nezmohli.
V roku 1989 sa medzinárodný komunizmus oslabil. Nezadržateľne sa presadili občianske demokratické zmeny, vybojované predovšetkým mladými intelektuálmi. V strednej a východnej Európe boľševicko-sovietsky systém v rokoch 1989 – 1990 padol.
Slovenskí bratia a priatelia!
My, vtedy prenasledovaní a ponižovaní sme povinní pamätať a pripomínať.
A tak pamätajme a pripomínajme:
Poznaň – 28. júla 1956, do protestujúcich robotníkov spustili paľbu – výsledok 74 mŕtvych a 1500 zranených.
Budapešť – Od 23. októbra do 4. novembra 1956 – prebehla revolúcia a boj za slobodu, nasledovala sovietska okupácia a pomsta.
Berlín – 13. augusta 1961, postavenie známeho Berlínskeho múru a rozkaz strieľať na každého, kto sa ho pokúsi prekročiť.
Praha – Bratislava – Česko-Slovensko, sovietska invázia 21. augusta 1968.
Všetci vieme, čo to znamená, sú to dátumy, ktoré vošli do histórie.
V rokoch 1989 – 1990 sa uskutočnil revolučný no nekrvavý prevrat v krajinách sovietskeho impéria.
V roku 1989 revolučné pohyby spustili reťazovú reakciu.
16. júna Budapešť pamätný deň (pochovanie pozostatkov Imre Nagya), v ktorom kľúčovú úlohu zohrali mladí ľudia.
9. novembra Berlín, zbúranie berlínskeho múru aj tu boli v popredí mládež.
17. novembra Praha – Bratislava. Zamatová revolúcia, ktorú spustila mládež.
Víťazstvo česko-slovenskej zamatovej revolúcie bolo výsledkom jednotnej vôle a jednotnej mysle obyvateľstva.
Prahu a Bratislavu spojila jednotná svätá vôľa po slobode a demokracii.
Slovenskí priatelia! Mladí ľudia, mládež!
Chráňte výdobytky dosiahnuté po 17. Novembri 1989 – slobodu a národnú nezávislosť.
Ak neviete, čo bola boľševická diktatúra sovietskeho typu pýtajte sa svojich rodičov!
Ctite si svojich národných hrdinov. S vďakou na nich spomínajte a rešpektujte ich, lebo oni vám zabezpečili a aj dnes vďaka nim užívate demokratické občianske slobody.

„NIKDY VIAC KOMUNIZMUS!“

Ďakujem, že som tu mohol predniesť svoje myšlienky.

Zoltán Szalay
Predseda Krajinského zväzu politických väzňov v Maďarsku

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.