Zápas o nezávislosť Katalánska

Stanovisko k vydaniu Carlesa Puigdemonta

Politickí väzni sú aj nositeľmi historickej pamäti a svedectva na dobu útlaku, nespravodlivosti a vykonštruovaných procesov, preto reagujú na aktuálne dianie nielen doma, ale aj vo svete. Lebo je to tak morálne správne. Bývalí mukli svedomia nemôžu mlčať, keď sa pácha na niekom podobné zlo, aké mnohí zažili na vlastnej koži.

Zastať sa prenasledovaného človeka alebo národa, vyjadriť statočnosť tam, kde ostatní mlčia alebo nerobia podľa svedomia a dokonca ani medzinárodného práva, tam nemôžu bývalí politickí väzni mlčať. A tak sme sa v mene našej organizácie rozhodli vyjadriť solidaritu a protest proti uväzneniu bývalého katalánskeho prezidenta a lídra vyhlásenia samostatnosti Katalánskej republiky Carlesa Puigdemonta v Nemecku. V mene PV ZPKO zaslal list nemeckému veľvyslanectvu podpredseda organizácie Rafael Rafaj.

List si môžete prečítať tu:

Vaša Excelencia, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike, pán Joachim Bleicker,

dovoľte nám v mene organizácie Politickí väzni – zväz protikomunistického odboja, III. odboj, združujúcej bývalých politických väzňov komunizmu, vyjadriť hlboké rozhorčenie nad názorom schleswigských prokurátorov, že obvinenia Carlesa Puigdemonta i Casamajó zo vzbury majú ekvivalent v nemeckom práve, čo je jednou z podmienok vydania španielskym úradom.
Bývalí väzni svedomia adresujú otvorený protest proti návrhu nemeckej prokuratúry vydať bývalého katalánskeho premiéra do Španielska, kde mu hrozí až tridsaťročné väzenie. Nazdávame sa, že ide o vykonštruované politické obvinenia s cieľom udusiť  legitímnu vôľu katalánskeho národa po slobode a štátnej suverenite.
S rozhorčením sme sledovali už neadekvátne brutálne zásahy španielskych ozbrojených zložiek proti občanom, ktorí uplatňovali svoje právo v referende rozhodnúť o svojom osude. Bývalí politickí väzni mali skúsenosť s brutalitou silových a justičných zložiek, ale to bolo v ére totalitného režimu. Nikdy by nás nenapadlo, že v ére slobody, v  členskej krajine EÚ by v 21. storočí mohlo hroziť európskemu občanovi väzenie a status politického väzňa – „buriča“ kvôli presvedčeniu a konaniu v mene nescudziteľného, neprenosného, nepremlčateľného, medzinárodne garantovaného práva národa na sebaurčenie až do vyhlásenia vlastnej štátnosti. Použitie sily voči katalánskym voličom kritizovali viaceré osobnosti aj organizácie. „Takto zaobchádzali s inak zmýšľajúcimi diktátori, nie demokrati. Barcelonská krvavá nedeľa je hanbou pre Európu,“ napísal o brutálnom zásahu španielskych policajtov po celom Katalánsku denník Osnabrücker Zeitung.
Väčšina politických väzňov komunistického systému očakávala nielen naplnenie svojej, občianskej, politickej, ale aj národnej slobody pre všetkých ľudí a všetky národy. Mnohí z nás trpeli pre iný názor, vieru a aj svoje vlastenecké presvedčenie, s vedomím, že zlo raz padne. Sme šokovaní, keď sa v súčasnej dobe členský štát EÚ odvoláva na rovnaké princípy, na základe ktorých perzekvovali totalitné komunistické režimy mnohých z nás.
Chceme zdôrazniť fakt, že slovenská Ústava priznáva nadradenosť medzinárodného práva a noriem nad slovenskými zákonmi. Očakávame, že rovnaké kritérium bude medzinárodné spoločenstvo vyžadovať aj od Španielska, ak ide o kolíziu vnútroštátneho a medzinárodného práva. Ani v čase vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska (17.7.1992) a Ústavy Slovenskej republiky (1.9.1992) neexistoval v bývalom Československu ústavný a právny rámec na vyhlásenie štátnosti. Keďže centrálna španielska vláda odmieta dialóg o vyhlásení suverénnej Katalánskej republiky od Španielskeho kráľovstva, jedinou schodnou cestou v zmysle medzinárodného práva je jednostranné vyhlásenie a poskytnutie právnej ochrany demokratickými štátmi prenasledovaným.
Vážená Excelencia, preto Vás, pri všetkej úcte, žiadame, aby ste našu žiadosť a občiansky protest bývalých politických väzňov tlmočili nemeckej vláde s odkazom, že sebaurčenie znamená zákonné právo ľudí rozhodovať o svojom osude v medzinárodnom poriadku a požíva medzinárodnú ochranu aj garanciu.
Preto žiadame, aby nemecké orgány zohľadnili pri rozhodovaní o vydaní Carlesa Puigdemont i Casamajó do Španielska aj právo na sebaurčenie národa, ktoré je základnou zásadou medzinárodného práva, vyplýva z medzinárodného zvykového práva, a tiež je uznaná ako všeobecná právna zásada a zakotvená v mnohých medzinárodných zmluvách.
V tejto súvislosti si dovoľujeme citovať výrok Princa Hansa-Adama II. z Lichtenštajnska, ktorý predniesol v roku 2001 k téme územnej celistvosti a práve národov na sebaurčenie: „Prijmite fakt, že štáty majú životné cykly podobne ako ľudia, ktorí ich stvorili… Ťažko sa nájde členský štát OSN, ktorý by existoval vo svojich súčasných hraniciach dlhšie, než päť generácií… Obmedzovanie sebaurčenia neohrozuje iba samu demokraciu, ale aj štát, ktorý hľadá svoju legitimitu v demokracii.“
Vedenie našej organizácie považuje pre tieto dôvody pána Puigdemonta za prenasledovaného politického väzňa. Bývalí politickí väzni dúfajú, že Nemecko, udeľujúce azyly státisícom migrantom, ktorých odmieta vydať do ich materskej krajiny, zadržanému C. Puigdemontovi poskytne politický azyl a ľudskoprávnu ochranu pred španielskym režimom, ktorý vzbudzuje v slobodnej spoločnosti pochybnosti o jeho demokratickom charaktere.
Vážená Excelencia, pán veľvyslanec, pevne dúfame, že ak nedokáže Španielske kráľovstvo uznať medzinárodné právo a nerešpektuje ľudsko-právnu dimenziu ochrany pred prenasledovaním z politických dôvodov, zhostí sa tejto úlohy Spolková republika Nemecko.

V mene bývalých politických väzňov komunizmu, s pozdravom a úctou

Bratislava, 9. apríla 2018

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.