POŽIAR V NOTRE DAME VO VEĽKOM TÝŽDNI A EURÓPSKE VOĽBY

ODPORÚČANIE ČLENOM PV ZPKO
K EUROVOĽBÁM 2019

ZÚČASTNIŤ SA.

Každý politický väzeň a člen PV ZPKO by mal brať účasť vo voľbách ako svoju morálnu a občiansku povinnosť. Veď aj preto sme prežili toľko utrpenia, aby sme raz mohli ísť slobodne voliť. Malá účasť vo voľbách nedáva dobrý obraz o stave spoločnosti, nech je aký je a iba nahlodáva a deštruuje demokraciu. Navyše založený požiar v parížskom chráme Notre Dame je veľkým predelom v dejinách Európy a ukazuje každému poctivému Európanovi, že už skončil čas vyhýbania sa politickej zodpovednosti a lenivého skrývania sa. Vhodenie volebného lístka do urny je síce zdanlivo malý čin, no je to ten najzákladnejší krok k tomu, aby sme si nenechali postupne deštruovať svoje rodisko a rodinu.

  1. NEŠPEKULOVAŤ.

Každý by mal voliť výlučne podľa svojich osobných hodnotových preferencií. Naše tri základné hodnoty, za ktoré sme toľko trpeli, sú zásadne proeurópske a dajú sa ľahko vymenovať: je to vlasť, kresťanstvo a antimarxizmus. Keďže na potlačenie týchto hodnôt sa v poslednom čase vrhli obrovské prostriedky, takže sa stále čoraz ťažšie presadzujú, treba im pomôcť aj voľbou takých kandidátov, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty. Navyše si treba uvedomiť, že v súčasnosti najlepšou obranou našich hodnôt je brániť sa každým možným spôsobom imigrácii, ktorá znamená už otvorenú vojnu proti kresťanskej Európe. Teda postoj voči imigrácii je v súčasnosti hádam ten najdôležitejší ukazovateľ, komu dať svoj hlas. Veď ak veríme demokracii, ostatné si potom vybavíme aj medzi sebou. Z tohto pohľadu je najdôležitejšie nenechať sa zmanipulovať zmanipulovanými (také sú všetky) výskumami volebných preferencií, ktoré nám podsúvajú svoje pahodnoty vysoko sofistikovaným spôsobom a kúpenými médiami, z ktorých ani jedno nie je v proslovenských rukách. Netreba sa báť prepadnutého hlasu, treba sa báť zlej voľby falošného pozlátka, lebo máva až fatálne následky.

                                                  Predsedníctvo PV ZPKO a redakčná rada Svedectva

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.