Anton Semeš politický väzeň č. A-05658 vo večnosti

Už sme sa chystali osláviť jeho deväťdesiatku, ale Pán Boh rozhodol ináč, že Tonko ju oslávi v lepšej spoločnosti…

Narodil sa v Ložíne na Zemplíne 30. januára 1930. Po ľudovej škole doma študoval na Gymnáziu v Michalovciach a býval v internáte v Saleziánskom ústave. Tam si ho získal Don Bosco a preto sa rozhodol vstúpiť k saleziánom. Po kvinte odišiel z Michaloviec na štúdiá do Trnavy. Po Barbarskej noci v roku 1950 musel narukovať do PTP.
Spolu s ostatnými saleziánmi sa chcel dostať na štúdiá na Západ, do Turína. Bol v tretej skupine, ktorá sa pokúšala cez Moravu dostať do Rakúska, žiaľ neúspešne.
V procese Titus Zeman a spol. bol komunistickým režimom odsúdený a poslaný na 14-ročný pobyt do uránových baní v Jáchymove. Po návrate na slobodu pracoval v Liberci a potom v Bratislave v podniku Matador a vo Výskumnom a vývojovom ústave prefabrikácií v Bratislave. Bol ženatý a mal štyroch synov. Filozofiu, teológiu a ordináciu „in illo tempore“ (1978) získal v Katakombálnej církvi. Dvadsať rokov viedol katolícky samizdat (1970 – 1990). Ako dôchodca zriadil v Prešove knižnicu pre seminaristov Gréckokatolíckej cirkvi a ako knihovník tam prežil vyše trinásť rokov. Bohoslovcov učil lisovať vyobrazenia ikon, cirkevnoslovanský jazyk a latinčinu. Pre Gréckokatolícku cirkev a Zemplínske múzeum preložil viaceré latinské historické práce. Publikoval v Kultúre, vo Svedectve a pre krajanov napísal populárne Dejiny zemplínskej župy a Ságu rodiny Semešovcov, ktorých predkovia sa vyznamenali v bojoch proti Turkom.

Ján Košiar


Ďalšie články nájdete tu:

https://www.pv-zpko.sk/wp-content/uploads/SVEDECTVO-1-2020.pdf

http://alianciazanedelu.sk/archiv/5113

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3247

 

 

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.