Žiadosť o odpoveď

Vážený pán šéfredaktor Peter Bárdy,

v zmysle tlačového zákona č.167/2008 Vás žiadame o uverejnenie odpovede podľa paragrafu 8 na Váš článok z 9.5.2020 už aj z toho dôvodu, že našu odpoveď na Vaše otázky, ktorú sme zaslali ešte 28.1.2020 Vaša redaktorka v politicky najcitlivejších bodoch jednoducho ignorovala.

NOVÁ TOTALITA NA OBZORE
V internetovom denníku aktuality.sk, bol 9. mája 2020 uverejnený článok „Píšu pre konšpiračný web a hája vojnový slovenský štát. Ako sa k ich financovaniu postaví nová vláda?“ Vzhľadom na to, že ešte v januári sme poslali odpovede na otázky, ktoré redaktorka vo veľkej väčšine ignorovala, môžeme povedať, že tu ide o cielenú diskreditáciu a poškodzovanie dobrého mena našej organizácie. Organizácie, ktorá združuje ľudí ktorí si najviac vytrpeli od zločineckého komunistického režimu. Článok bol uverejnený v roku 2020, no naši členovia, od ktorých sme dostali spŕšku reakcií, mali nepríjemný dojem, že sú späť spôsoby a hlavne kádrovanie Pravdy a Rudého práva z 50. rokov. Teda novín, ktoré pripravovali pôdu pre krvavé procesy s antikomunistami. No ale, keď chýbajú argumenty, potom nemôže chýbať staré známe kádrovanie do tretieho kolena. Voľakedy sa neodpúšťal buržoázny či kulacký pôvod, teraz sú to iné hriechy. O. i. aj písanie do tzv. konšpiračných webov, ktoré podľa vyjadrenia súdu konšpiračné nie sú, ale pre politrukov, vynášajúcich rozsudky, je to nezaujímavý detail. Keďže naši členovia sú slobodní ľudia, ktorí dokázali vzdorovať aj komunistickému teroru, predpokladajú, že v súčasnosti majú slobodu slova zaručenú ústavou a nechápu kádrovanie pre politické názory. Ale keď už – prečo autorka článku nenapísala, aké hrôzy, aké hlúposti či aké nepravdy tam popísali kritizovaní autori? Veď je demokracia, nech sa diskutuje. Alebo už opäť začínajú časy jediného správneho názoru? Zaujímavé, že pri takomto podrobnom kádrovaní vedenia organizácie Vám uniklo meno nášho podpredsedu, pána Štefana Nováka, ktorý svoje najlepšie roky strávil v Jáchymovskom pekle, naopak, pribudla šéfredaktorka Svedectva Eva Zelenayová.
No a slovník článku – od vyloženého klamstva o státisícoch eur podpory ročne, cez nenávistný znevažujúci slovník (poskok) až po priamu komunistickú propagandistickú terminológiu o „vojnovom“ Slovenskom štáte – to už sú čisté 50. roky. Akurát pri údaji, že otec R. Rafaja bol odsúdený za rozvracanie republiky nie je celkom jasné, či táto neúplná formulácia vyplýva len z nešikovnosti novinárky, alebo je to zase návrat k jazyku prokurátorských vrahov, ktorí ospravedlňovali svoje konanie tým, že veď nepriatelia rozvracali republiku… Pri takom slovníku je zbytočné čokoľvek písať o etickom odkaze politických väzňov a o jeho naliehavej potrebe pre dnešnú spoločnosť, ktorej morálka je narušená dlhoročnou vládou lži. Ale presne takto vždy začínala totalita, s ktorou, verte, máme bohaté skúsenosti. Aktuálne vediete útok proti slobode slova, hádam ani netreba dodať, že bez akýchkoľvek argumentov, iba za pomoci ideologických hesiel, nálepiek a pomocou komunistického výkladu dejín. Komunistického – teda zločineckého, podľa platných zákonov SR.
Javí sa, že hlavným účelom článku, v súlade s komunisticko-materialistickou paradigmou súčasnosti, je zbaviť našu organizáciu finančnej podpory. A opäť pomocou falošného podsúvania, že veď mrháme peniaze chudákov daňových poplatníkov. K tejto nečestnej hre patrí aj to, že našu odpoveď o našej finančnej situácii Vaša redaktorka jednoducho ignorovala. Tak ako aj iné politicky dôležité informácie. Ale aj zatajenie pravdy je lož. Tu Vás chceme dôrazne upozorniť, že nielen priamo naši členovia sú daňoví poplatníci, ale aj široká obec občanov, ktorá nás podporuje a nedočkavo čaká na každé nové číslo Svedectva, kde sa dočítajú to, čo inde cenzúra nepustí, keďže názorová pluralita médií zdá sa už dávnejšie skončila. Aj oni majú právo vyplývajúce z Ústavy SR, aby z ich daní išli peniaze aj na niečo užitočné pre nich. V podstate iba suplujeme štát v povinnosti, ktorú dlhodobo zanedbáva.
Na záver už len smutná reakcia nášho čestného predsedu, ktorého pri výsluchoch bežne kopali na zemi do rebier či do brucha. Po uverejnení článku mi hneď zavolal a jeho prvá veta bola: starí komunisti do nás kopali a ich deti do nás kopú zase.

Bratislava 13. 5. 2020
Ján Litecký Šveda, predseda PV ZPKO III. odboj

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.