Anton Malacký vo večnosti

Opustil nás celoživotný podpredseda

Druhého júna minulého roku sme sa stretli naposledy. Na redakčnej besede k tridsiatemu výročiu založenia našej organizácie. Vystupoval energicky, spomínal s jasnou mysľou, ani náznak, že je to naposledy. „S Emilom Švecom som sa spoznal v 50. rokoch v Ilave. Mňa za trest odsúdili na tri roky samoväzby a keďže som mal ťažkosti so žalúdkom, pýtal som sa na ošetrovňu. Tam som stretol Emila, ktorý mi dával sondu do žalúdka. Hovorí mi: „Ty máš aj iné problémy.“ Mal som, nepočul som na ľavé ucho, lebo počas vyšetrovania som dostal také zaucho, že som aj odpadával, ešte dlho po návrate domov.“ Takto zaobchádzala totalitná moc s nelojálnymi občanmi.
O Tonkovej činnosti, ktorá sa nepáčila komunistom,  porozprával na poslednej rozlúčke 18. decembra 2020 v Šenkviciach duchovný PV ZPKO Ján Košiar. K jeho slovám azda iba toľko:  Tonko našiel veľkú oporu u svojej manželky Milky. Do konca jeho života mu pomáhala v  práci pre politických väzňov komunizmu. Donedávna aktívne pracovala v centrále PV ZPKO. A naďalej pôsobí v regionálnej organizácii.
Tonko Malacký sa významne zaslúžil o postavenie politického väzňa v spoločnosti. Nebol mu ľahostajný prístup štátnych orgánov k obetiam komunizmu. Zomrel 15. decembra 2020.
Česť jeho pamiatke!
Eva Zelenayová

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.