Rokovanie výboru INTER-ASSO v Berlíne

V pondelok 5. decembra 2022 sa v Berlíne zišiel výbor medzinárodnej organizácie politických väzňov INTER-ASSO, kde je naša organizácia politických väzňov zakladajúcim členom. Zasadačku na rokovanie nám ochotne poskytla Spolková nadácia pre spracovanie dejín Zjednotenej strany Nemecka (ide o komunistickú stranu v bývalej NDR) Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Táto štátna organizácia, najmä jej predsedníčka pani Anna Kaminská úzko spolupracuje s nemeckou organizáciou politických väzňov a obetí komunizmu Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) i s INTER-ASSOm.
Rokovanie viedol predseda Inter-Asso Christian Dietrich. Zo zdravotných dôvodov nebol osobne prítomný člen výboru Peteris Simsons z lotyšskej Rigy, ktorý sa ale pripojil vďaka modernej technike cez internet. Z chorvátskeho Záhrebu prišla na stretnutie nová členka výboru pani Mirna Sunić Žakmanová. Rokovanie sa zúčastnil aj bývalý predseda (a čestný predseda) Christian Fuchs, ktorý v Berlíne býva, a ktorý členom výboru objasnil detaily administrácie organizácie. Ako hosť bol pozvaný (okrem nášho predsedu Jána Liteckého Švedu) aj predseda organizácie politických väzňov v Litovskej republike Vladas Sungalia, keďže budúca schôdza výboru ako aj Kongres INTER-ASSO sa má uskutočniť práve v Litve. Členovia výboru kvitovali, že nášmu predsedovi Ch. Dietrichovi odpísal minister vnútra SR R. Mikulec, ktorý si žiaľ doteraz nenašiel čas na prijatie predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu. Z odpovede ministra Mikulca sme sa síce nedozvedeli, prečo bola slovenskej organizácii PV ZPKO krátená zákonom určená dotácia a čo má proti jej časopisu Svedectvo, ale aspoň sa cez Berlín nadviazal dialóg na vysokej úrovni.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJán Košiar, podpredseda INTER-ASSO

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.