Pocta mladistvým odbojárom v Hlohovci

V Hlohoveckom zámku sa 13. marca 2023 už druhýkrát uskutočnila spomienka na mladistvých politických väzňov. Svätú omšu za obete prenasledované komunistickým režimom v zámockej kaplnke celebroval duchovný PV ZPKO Ján Košiar spolu s dekanom farnosti Jozefom Schwarzom. Náš duchovný v homílii poukázal na vytrácanie sa Boha z verejného života. Povedal, že kým v Nemecku po druhej svetovej vojne prijali Boha v ústave, Ústava Európskej únie už Pána Boha nespomína. Prvá slovenská ústava tiež rátala s Božou pomocou a dokonca aj druhá, z roku 1992, sa odvoláva na duchovné cyrilo-metodské dedičstvo.
V bývalom Česko-Slovensku boli dve väznice pre mladistvých, v Hlohovci a v českom Zámrsku. Po zrušení väznice v Hlohovci boli 16. júna 1951 mladiství väzni prevezení do Zámrsku. Od roku 1950  bolo v Hlohoveckom zámku internovaných 24 mladistvých, ktorí sa nechceli vzdať viery v Boha a nádeje na obnovu slovenskej štátnosti.
Pán dekan Schwarz sa ukázal ako všestranný umelec a po skončení sv. omše zahral na fujare a trombite. Spomienková pieta pokračovala uložením vencov pri pamätnej tabuli, čítaním mien mladistvých väzňov, príhovorom viceprimátora Miloslava Drgoňa, predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu a vdp. Jozefa Schwarza, ktorý pripomenul prínos vtedajšieho dekana, Mons. Jána Repiského v roku 1999, keď bola prvý raz na priečelí budovy zámku odhalená pamätná tabuľa. V tomto roku prestala budova slúžiť ako reedukačné centrum. V roku 2016 pristúpili k jej obnove a vlani bola vo vstupnej dvorane znovu odhalená pamätná tabuľa za účastí posledného žijúceho väzňa Mirka Tuchyňu. Tohto roku neprišiel kvôli zdravotnému stavu. Spomínali sme na neho a všetci prítomní si želali, aby sa už nikdy nevrátili roky neslobody. U našej pietnej spomienke informovala aj Hlohovská televízia. Reportáž bola odvysielaná aj na TV NOE.
                                                                                                                                Eva Zelenayová

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.