Deviaty ročník Memoriálu Šebastiána Labu vo Valaskej Belej

Farnosť a obec Valaská Belá, príbuzní a priatelia zorganizovali 18. júna 2023 už 9. ročník Memoriálu Šebastiána Labu SJ (1931 – 2014), ktorý z tejto rázovitej slovenskej obce pochádzal.
Hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši bol jeho blízky priateľ vdp. Štefan Mordel z Námestova. Spolu s P. Labom a ďalšími kňazmi zo Slovenska sa viackrát zúčastnil aj na Medzinárodnej letnej teologickej akadémii v rakúskom Aigene neďaleko Linzu. Kazateľ pripomenul nielen životné dáta významného rodáka z Valaskej Belej, ale aj jeho publikácie o Jánovi Pavlovi II. ako aj jeho presvedčivý kazateľský i publikačný apoštolát v exile i doma v duchu otca národa Andreja Hlinku Za Boha a národ.
V aplikácii na súčasnú situáciu chaosu vo svete – straty pravdy o Bohu a človeku –  otec Mordel v rečníckej otázke, ako by to hodnotil a ako by sa k tomu postavil P. Šebastián, vyslovil presvedčenie, že P. Šebastián mal v zásadných otázkach viery v Boha, učenia Cirkvi i práve Slovákov na vlastný štát, vždy jasno a určite by bol vzorom i príkladom pre všetkých, a nielen kňazov. Svätú omšu koncelebrovali Marián Červený, farár v Čunove neďaleko Bratislavy a Ján Košiar, duchovný PV ZPKO.
Šebastián Labo pochádzal z tejto rázovitej slovenskej obce. V roku 1963 emigroval cez ZSSR do Ríma, aby sa stal kňazom. Dňa 1. marca 1969 ho vysvätil biskup Pavol Hnilica SJ. Po vysviacke sa stal jezuitom a biskupovým spolupracovníkom v pomoci prenasledovanej Cirkvi na Slovensku. Bol aj členom našej organizácie. V roku 2020 mu nitriansky biskup Viliam Judák odhalil na miestnom Kostole sv. Michala pamätnú tabuľu. Vedľa nej v roku 2021 pribudla aj ďalšia, ktorá pripomína nie menej významného slovenského kňaza, rodáka z Valaskej Belej, Antona Hlinku (1926 – 2011).                                                                                                                         → Ján Košiar

 

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.