Naše nové knihy

V refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave sav utorok 9. februára uskutočnila prezentácia našich troch knižných noviniek.

Knihy 2016
     Anton Čulen v memoárovej publikácii Kde iní končia, my začíname, zverejnil svoje spomienky na obdobie vojenskej služby v Československej ľudovej armáde v období normalizácie.

    Kniha spisovateľa a hudobníka, predsedu organizácia Politickí väzni – Zväz proti-komunistického odboja Jána Liteckého Švedu PravDADA je zbierkou politicko-historických esejí, ako aj menších glos na rozličné témy, ako napríklad multikulturalizmus, bratislavské sochy, 14. marec, či vládcovia Slovenska po Nežnej revolúcii. Niektoré texty boli uverejnené v rôznych časopisoch alebo poslané internetom ako samizdaty.

    Treťou prezentovanou publikáciou bol zborník príspevkov zo septembrovej vedeckej konferencie v Smoleniciach Politickí väzni v 20. storočí. Obsahuje príspevky niektorých historikov (Ivan Mrva, Martin Lacko, Peter Mulík, Ivan Petranský), či členov PV-ZPKO Jána Liteckého Švedu a Rafaela Rafaja.

      Prvé dve publikácie vyšli v spolupráci s vydavateľstvom Post Scriptum a sú dostupné aj
v kníhkupectvách alebo priamo u vydavateľa www.postscriptum.sk.

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.