List Andrejovi Dankovi, predsedovi NRSR

Vážený pán predseda,            

Bratislava 29. júna 2016, naše č. 31/2016 ze

berieme na vedomie Váš návrh, aby sa návštevy koncentračných táborov a viac informácií o holokauste stali súčasťou vzdelávacieho procesu na slovenských školách. Ako ste povedali, „aby naše deti vedeli presne identifikovať slovo holokaust, aby vedeli, aké nešťastie to prinieslo.“

Radi by sme však poukázali na skutočnosť, že v roku 1996 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č.125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorým sa spoločnosť mala vyrovnať s totalitným komu­nis­tickým režimom, zodpovedným za „cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonaný proti nositeľom iných ná­zo­rov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tra­dič­ných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na po­li­tic­ké a ideologické účely“, podotýkame, že v čase mieru, v čase budovania tzv. beztriednej spoločnosti.

Vážený pán predseda,

od nástupu komunistov k moci v bývalom Česko-Slovensku evidujeme 250 tisíc politických väzňov. Popravených bolo 241 osôb a 400 osôb bolo zastrelených na úteku cez Železnú oponu. Členovia organizácií politických väzňov počas organizovaných stretnutí so študentmi v školách s prekvapením berú na vedomie absolútnu neznalosť mládeže o tomto období našich dejín. So znepokojením pozorujeme nárast ľavičiarskeho extrémizmu tolerovaného spoločnosťou. Šíri sa nielen odhaľovaním pamätníkov kontroverzným pohlavárom totalitného komunistického režimu, ale  aj  z televíznych obrazoviek a dokonca aj prostredníctvom niektorých ústavných činiteľov.

 

Vážený pán predseda,

za nijakých okolností nesmieme pripustiť návrat a obnovu  totalitných systémov v akejkoľvek podobe. Preto Vás žiadame, aby ste sa pričinili o to, aby sa súčasťou vzdelávacieho procesu stali povinné návštevy pamätných miest na zločiny komunistického režimu. Aby Slovenská republika zriadila v leopoldovskej väznici múzeum obetí komunizmu a aby sa jeho návšteva stala povinnou súčasťou vzdelávania mládeže. Na Slovensku boli po druhej svetovej vojne zriadené koncentračné tábory na internáciu osôb nepohodlných pre komunistický režim. Išlo predovšetkým o kňazov a rehoľníkov. Boli ich tisíce. Aj tieto miesta by mali slúžiť na výchovu našich detí, lebo sú úzko späté s našou identitou, duchovným odkazom predkov a našou historickou pamäťou.

 

Vážený pán predseda,

sme presvedčení, že ako predseda Slovenskej národnej strany so 145-ročnou tradíciou a predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijmete s pochopením našu žiadosť, aby naše deti vedeli, aké nešťastie pre celú slovenskú spoločnosť priniesol 40-ročný komunistický režim.

S úctou

Ing. Ján Litecký Šveda

predseda

Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja

 

 

K vyhláseniu  sa pripájajú:

Konfederácia politických väzňov Slovenska

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Slovenský zväz VTNP – PTP

Historický ústav MS

Magnificat Slovakia

INTERASSO

Panslovanská únia

Inštitút národnej politiky

OZ Vospolnosť

OZ Konzervatívne Slovensko

Spoločnosť Andreja Hlinku

OZ Aliancia za nedeľu 

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.