Politickí väzni k voľbe ústavných sudcov

Kresák sa na ústavného sudcu diskvalifikoval záznamom v ŠtB

Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) ako nositelia historického svedectva na éru neslobody a potláčania ľudských práv počas režimu komunistickej totality s obavami sledujú nárast propagandy aj antipropagandy pri voľbe ústavných sudov. Ústavný súd je najvyšší a nezávislý súdny orgán na ochranu ústavnosti, ľudských práv a na dohľad nad charakterom právneho štátu v Slovenskej republike. V ére demokracie ide o poslednú garanciu aj nádej pre mnohých poškodených občanov.
V tejto súvislosti bývalí politickí väzni s vážnym znepokojením konštatujú, že medzi kandidátmi je aj poslanec Peter K., ktorého obsiahlu zložku z archívov ŠtB uviduje Ústav pamäti národa (ÚPN) v kategórii tajný spolupracovník Hlavnej správy rozviedky s krycím menom ESTR. Domnievame sa, že táto zložka je nespochybniteľná a pracovníkmi ÚPN potvrdená. ŠtB pomáhala aj cez sekciu rozviedky a kontrarozviedky udržiavať pri moci totalitný režim, ktorý bol nedemokratický a páchal zločiny na vlastnom obyvateľstve. Keďže na funkciu ústavného sudcu sa vyžaduje aj morálny kredit a nespochybniteľná minulosť kandidáta, vedenie PV ZPKO vyzýva poslancov NR SR, aby pri výbere a voľbe kandidátov na ústavných sudcov zohľadnili aj zápisy v registračných protokoloch ŠtB. Morálna integrita menovaného poslanca je vážne narušená registratúrou ŠtB a rozhodovacia a profesionálna integrita zas presadením retroaktivity do slovenského právneho poriadku angažovaním sa za zrušenie amnestií. Inštitút amnestií sa neodvážil zrušiť ani totalitný režim.
Veteráni III. (protikomunistického) odboja majú negatívnu skúsenosť s politickými a spoločenskými objednávkami na orgány činné v trestnom konaní, vrátane mocenského a ideologického ovplyvňovania súdov a sudcov, ktorí v minulosti spáchali aj justičné vraždy na objednávku moci. Tridsať rokov po páde zločineckého režimu by spoločnosť nemala posúvať do čelných pozícií ľudí, nad ktorých konaním visí tieň vážnych pochybností. Nezabúdajme, že agenti a tajní spolupracovníci, ktorí boli evidovaní v registračných zväzkoch ŠtB a ktorých časť spisov sa záhadne stratila sú potenciálne stále vydierateľní a manipulovateľní, keďže o obsahu odcudzených evidenčných záznamov vie páchateľ, ktorý ich možno s takýmto úmyslom tesne po revolúcii vyňal zo spisu a odcudzil.

Rafael Rafaj, podpredseda PV ZPKO – III. odboj

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.