Svedectvo 9 2019

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 9 2019

Podporte nás cez mobil

Zosnímajte náš QR kód mobilom
cez aplikáciu Vašej banky

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Podporte nás cez mobil

Svedectvo 7 – 8 2019

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 7 – 8 2019

Keď nám nebolo do spevu…

Starší návštevníci opery SND si môžu ešte pamätať tenoristu Juraja Hurného (nar. 1948), ktorý prenasledovaný režimom v roku 1977 emigroval s rodinou do Rakúska. Jeho meno preto nenájdeme v Encyklopédii dramatických umení Slovenska, (1989), hoci sólistom našej poprednej opernej scény bol päť rokov. Jeho druhým domovom sa stalo rakúske mesto Graz (Štajerský Hradec), kde bola a aj je druhá najvýznamnejšia rakúska opera. Ako hosť spieval na mnohých operných scénach v Európe i v zámorí. Hudobná kritika ho vyznačila titulom Rytier vysokého c. Vždy sa hrdo hlásil k svojmu národu a preto sa zakrátko po príchode na Západ zaradil medzi významných exilových Slovákov ako boli Štefan B. Roman, Milan S. Ďurica, František Vnuk, Ján Okáľ, Imrich Kružliak, operný spevák Ladislav Pudiš, Jozef Rydlo, Jozef Halmo, Viktor Magdolen, biskupi Pavol Hnilica SJ, Dominik Hrušovský, Dominik Kaľata SJ, Anton Hlinka SDB, Félix Litva SJ a ďalší.
Na výzvy priateľov i z povinnosti odovzdať odkaz svojich rodičov o prenasledovaní a väzení najmä jeho otca Juraj Hurného st. sa rozhodol napísať svoje spomienky. Vyšli knižne pod názvom Keď nám nebolo do spevu… Osudy operného speváka a jeho rodičov za komunizmu a v exile (1944 – 2018). Publikácia obsahuje aj mnohé dokumenty a fotografie, ktoré autorovi z rozličných archívov pomohol nájsť Dr. Martin Lacko. Hurného knihu spomienok vydala naša organizácia PV ZPKO a jej prezentácia bola 28. júna 2019 v Bratislave.

Počas väzenia otca žil Juraj Hurný spolu s matkou Eliškou v Žemberovciach, ktoré mu 30. júna 2019 udelili čestné občianstvo. Na oboch slávnostiach sa zúčastnil aj náš predseda Ján Litecký Šveda. Miestny časopis priniesol s majstrom J. Hurným osobitný rozhovor, ktorý nájdete tu. Svojou nahrávkou Kráľovná nebies Jozefa Halmu a Viktora Magdolena urobil túto mariánsku pieseň slávnou a známou nielen na Slovensku ale i v zahraničí.

Ján Košiar

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Keď nám nebolo do spevu…

Stretnutie s predsedom parlamentu

Delegácia Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja u predsedu NR SR Andreja Danka 25. júna 2019 pred hlasovaním o zákone na zvýšenie príplatku k dôchodku pre politických väzňov.

Zľava: podpredseda organizácie Rafael Rafaj, predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda, predseda NR SR Andrej Danko, Jozef Herman, šéfredaktorka Svedectva Eva Zelenayová, predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, Jozef Dečo.

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Stretnutie s predsedom parlamentu

Svedectvo 6 2019

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 6 2019

14. SNEM PV ZPKO

Bývalí komunisti by sa mali ospravedlniť

Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (III. odboj) na svojom XIV. sneme v Bratislave vyjadrili vážne znepokojenie a rozhorčenie nad neustálym obmedzovaním slobody slova, slobôd prejavu a názoru v spoločnosti, v médiách a na sociálnych sieťach a rovnako aj nad direktívami Európskych spoločenstiev v tejto oblasti. Podľa bývalých politických väzňov komunizmu nijaké opatrenia spoločnosti, ani na pomyselnú obranu demokracie nemôžu byť nadradené základnému článku demokracie a slobody občana, ktorým je jeho absolútna zvrchovanosť a sloboda slova i vyjadrovania akýchkoľvek kritických názorov.
Rovnaké znepokojenie vyjadrujeme aj nad oživovaním ďalších neototalitných praktík v spoločnosti ako je sledovanie a nahlasovanie prejavov občanov, praktiky cenzúry a tlakov na používanie autocenzúry tzv. slovníkom politickej korektnosti, a tiež nad oživovaním metód určovania vnútorného a vonkajšieho nepriateľa ako z temných čias boľševickej totality. Takéto praktiky uskutočňované alebo schvaľované aj niektorými slobodnými médiami sú podľa väzňov svedomia neprípustné a spoločnosť sa musí spoločne proti nim postaviť.
Politickí väzni sú šokovaní, že nová prezidentka republiky si za svojho hlavného poradcu pre vnútornú politiku vybrala bývalého aktívneho komunistu a ideológa Mariána Leška – vyštudovaného marxistu, redaktora týždenníka Ústredného výboru KSS Nové slovo, ktorý ešte v marci 1988 vyzýval, aby sa nové úlohy plnili s „rovnakým revolučným záujmom ako ich uskutočňovala Komunistická strana pri uskutočňovaní socialistickej revolúcie“. Podľa politických väzňov ide o neslušnosť najhrubšieho zrna a facku všetkým obetiam komunistických represálií, ktoré ideologickí novinári a režimoví karieristi typu Mariána Leška v tlači obhajovali, propagovali a presviedčali verejnosť o ich správnosti, hoci boli od počiatku zločinecké, nemorálne, nedemokratické a nekresťanské. Tretí odboj preto očakáva, že nová hlava štátu nomináciu M. Leška a jemu podobných kádrov totality stiahne.
Snem sa konal v bratislavskom Istropolise, zúčastnilo sa ho 63 delegátov zvolených na regionálnych schôdzach a zastupujúcich členov – bývalých politických väzňov – z celého Slovenska. Na sneme bol zvolený aj druhý podpredseda, ktorým sa stal Štefan Novák z Košíc, zakladateľ pôvodnej organizácie politických väzňov v roku 1990. Delegáti tiež odsúhlasili zriadenie právnej komisie, ktorá má posúdiť možnosti žaloby za zločiny proti ľudskosti v rokoch 1948-1989.
Bývalí politickí väzni tiež adresujú výzvu pedagógom, aby s väčšou občianskou odvahou presadzovali vlastenectvo a konzervatívne hodnoty na školách a poslancom NR SR, aby do zákona 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku zaradili aj deti politických väzňov, pretože počas prenasledovania trpeli diskrimináciou celé rodiny.

Rafael Rafaj, podpredseda PV ZPKO

 

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na 14. SNEM PV ZPKO

Svedectvo 5 2019

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 5 2019

POŽIAR V NOTRE DAME VO VEĽKOM TÝŽDNI A EURÓPSKE VOĽBY

ODPORÚČANIE ČLENOM PV ZPKO
K EUROVOĽBÁM 2019

ZÚČASTNIŤ SA.

Každý politický väzeň a člen PV ZPKO by mal brať účasť vo voľbách ako svoju morálnu a občiansku povinnosť. Veď aj preto sme prežili toľko utrpenia, aby sme raz mohli ísť slobodne voliť. Malá účasť vo voľbách nedáva dobrý obraz o stave spoločnosti, nech je aký je a iba nahlodáva a deštruuje demokraciu. Navyše založený požiar v parížskom chráme Notre Dame je veľkým predelom v dejinách Európy a ukazuje každému poctivému Európanovi, že už skončil čas vyhýbania sa politickej zodpovednosti a lenivého skrývania sa. Vhodenie volebného lístka do urny je síce zdanlivo malý čin, no je to ten najzákladnejší krok k tomu, aby sme si nenechali postupne deštruovať svoje rodisko a rodinu.

  1. NEŠPEKULOVAŤ.

Každý by mal voliť výlučne podľa svojich osobných hodnotových preferencií. Naše tri základné hodnoty, za ktoré sme toľko trpeli, sú zásadne proeurópske a dajú sa ľahko vymenovať: je to vlasť, kresťanstvo a antimarxizmus. Keďže na potlačenie týchto hodnôt sa v poslednom čase vrhli obrovské prostriedky, takže sa stále čoraz ťažšie presadzujú, treba im pomôcť aj voľbou takých kandidátov, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty. Navyše si treba uvedomiť, že v súčasnosti najlepšou obranou našich hodnôt je brániť sa každým možným spôsobom imigrácii, ktorá znamená už otvorenú vojnu proti kresťanskej Európe. Teda postoj voči imigrácii je v súčasnosti hádam ten najdôležitejší ukazovateľ, komu dať svoj hlas. Veď ak veríme demokracii, ostatné si potom vybavíme aj medzi sebou. Z tohto pohľadu je najdôležitejšie nenechať sa zmanipulovať zmanipulovanými (také sú všetky) výskumami volebných preferencií, ktoré nám podsúvajú svoje pahodnoty vysoko sofistikovaným spôsobom a kúpenými médiami, z ktorých ani jedno nie je v proslovenských rukách. Netreba sa báť prepadnutého hlasu, treba sa báť zlej voľby falošného pozlátka, lebo máva až fatálne následky.

                                                  Predsedníctvo PV ZPKO a redakčná rada Svedectva

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na POŽIAR V NOTRE DAME VO VEĽKOM TÝŽDNI A EURÓPSKE VOĽBY

Banská Bystrica – výročie „barbarskej noci“

V pondelok 15. apríla na poludnie sa v Banskej Bystrici už po štvrtý raz uskutočnila pietna spomienka na Barbarskú noc. Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja si pripomenuli udalosti z 13. na 14. apríla 1959, keď bolo prepadnutých 56 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo 800 rehoľníkov. Neskôr zatkli a odsúdili na roky väzenia aj ďalších diecéznych kňazov. Ich mená za Banskobystrickú diecézu sú na pamätnej tabuli na budove biskupstva od roku 1998.


Pietna spomienka sa začala sv. omšou v Kostole sv. Alžbety, ktorú celebroval P. Pavol Noga, CM, rektor kostola a koncelebrantom bol duchovný organizácie PV ZPKO Ján Košiar. Pietna spomienka pokračovala pri pamätnej tabuli za účastí podpredsedu BBSK Romana Malatinca. K účastníkom podujatia, členom organizácie politických väzňov z celého Slovenska i občanom Banskej Bystrice sa prihovoril predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda, duchovný organizácie Ján Košiar a regionálna predsedníčka PV ZPKO a organizátorka podujatia Helena Halková. Súčasťou pietneho aktu bolo aj kladenie vencov k pamätnej tabuli. Vzdať úctu obetiam a byť živým svedectvom doby totalitnej zvôle, prenasledovania ľudí za iné alebo kritické názory, vieru či vlastenectvo prišli bývalí politickí väzni zo všetkých krajov Slovenska.

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Banská Bystrica – výročie „barbarskej noci“