Svedectvo 5 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 5 2018

Politickí väzni k situácii vo verejnoprávnom RTVS

Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja dôrazne žiadajú vedenie verejnoprávneho RTVS, aby zabezpečilo zákonný a ústavný chod média verejnej služby, najmä názorovú pluralitu, vyváženosť, objektívnosť a nestrannosť spotov a šotov spravodajstva oboch organizačných zložiek. Protestujú proti propagandistickému štýlu informovania ako z éry totalitných čias skupinou redaktorov okolo Zuzany Kovačič Hanzelovej. Keďže sa Slovenská republika podľa ústavy neviaže na nijakú ideológiu žiadame, aby zo spravodajstva a publicistiky RTVS zmizli prvky agresívnych ideológií neomarxizmu, multikulturalizmu a genderizmu.
Politickí väzni majú morálne právo i povinnosť žiadať od verejných činiteľov dôsledné zabezpečovanie demokratických práv občanov. Slobodu v novembri ´89 sme nevybojovali preto, aby sa po rokoch opäť oživovali boľševické praktiky mediálnych štvaníc. Aby sa verejnoprávne médiá stali propagandistami v prospech jedného hlavného prúdu podľa kritérií samozvaných agitátorov z tretieho sektora. Aby ostatní občania boli spoločensky a profesijne diskreditovaní.
Preto politickí väzni žiadajú vedenie RTVS, aby v spravodajstve a publicistike dôsledne zabezpečilo pluralitu informačných zdrojov a rôznorodosť oslovovaných expertov. V slobodnej a demokratickej spoločnosti netreba občanom a recipientom servírovať názorové a ideologické konštrukty, ale vecné, pravdivé fakty a vyvážené argumenty. Slobodní ľudia si v demokracii sami robia závery z informácií a vytvárajú svoje postoje k udalostiam doma aj vo svete.

Ján Litecký Šveda, predseda PV ZPKO, spisovateľ, hudobník
Rafael Rafaj, podpredseda PV ZPKO, vyštudovaný žurnalista, publicista
Eva Zelenayová, šéfredaktorka, publicistka
Ján Košiar, duchovný PV ZPKO, bývalý redaktor STV
Lýgia Machovičová, bývalá šéfredaktorka HRPV v STV
Jozef M. Rydlo, historik, bibliograf, člen redakčnej rady Svedectva (PV ZPKO)
Anton Semeš, spisovateľ a publicista, politický väzeň za rozširovanie literatúry (PV ZPKO)

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Politickí väzni k situácii vo verejnoprávnom RTVS

Zápas o nezávislosť Katalánska

Stanovisko k vydaniu Carlesa Puigdemonta

Politickí väzni sú aj nositeľmi historickej pamäti a svedectva na dobu útlaku, nespravodlivosti a vykonštruovaných procesov, preto reagujú na aktuálne dianie nielen doma, ale aj vo svete. Lebo je to tak morálne správne. Bývalí mukli svedomia nemôžu mlčať, keď sa pácha na niekom podobné zlo, aké mnohí zažili na vlastnej koži.

Zastať sa prenasledovaného človeka alebo národa, vyjadriť statočnosť tam, kde ostatní mlčia alebo nerobia podľa svedomia a dokonca ani medzinárodného práva, tam nemôžu bývalí politickí väzni mlčať. A tak sme sa v mene našej organizácie rozhodli vyjadriť solidaritu a protest proti uväzneniu bývalého katalánskeho prezidenta a lídra vyhlásenia samostatnosti Katalánskej republiky Carlesa Puigdemonta v Nemecku. V mene PV ZPKO zaslal list nemeckému veľvyslanectvu podpredseda organizácie Rafael Rafaj.

List si môžete prečítať tu:

Vaša Excelencia, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike, pán Joachim Bleicker,

Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Zápas o nezávislosť Katalánska

Banská Bystrica – výročie „Barbarskej noci“ 1950

Aj toho roku si Politickí väzni ZPKO pripomenuli výročie – už 68. – Barbarskej noci z 13./14. apríla 1950. V piatok 13. apríla 2018 sme sa stretli v Banskej Bystrici na pozvanie predsedníčky RO PV ZPKO Heleny Halkovej.
Spomienková slávnosť sa začala sv. omšou v Kostole sv. Alžbety, ktorú celebroval P. Pavol Noga CM, dp. Václav Kocian a duchovný PV ZPKO dp. Ján Košiar. Po sv. omši sme sa presunuli na námestie k pamätnej tabuli, kde odzneli príhovory dp. Jána Košiara a predsedu našej organizácie Jána Liteckého Švedu.

Helena Hálková, Ján Košiar a Ján Litecký Šveda pred pamätnou tabuľou
v Banskej Bystrici

Program nám svojim spevom spestrili aj naše členky a zároveň aj členky speváckeho zboru Návraty z Heľpy. Naše pozvanie na sv. omšu i na pietny akt kladenia vencov prijal aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, ktorý nás aj krátko pozdravil.

Príhovory Jána Liteckého Švedu i Jána Košiara prinášame v plnom znení.

Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Banská Bystrica – výročie „Barbarskej noci“ 1950

Svedectvo 4 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 4 2018

Svedectvo 3 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2018

Smutné výročie februára 1948

Nové vedenie Ústavu pamäti národa zorganizovalo v deň 70. výročia komunistického prevratu, z roku 1948 pietnu spomienku na obete komunizmu. Politickí väzni a ich príbuzní i priatelia sa v nedeľu 25. februára 2018 stretli pri centrálnom pamätníku obetí komunistického režimu na Cintoríne Vrakuňa, aby si uctili pamiatku tých, ktorých komunistická moc poslala na šibenice a do väzení.
Na pietnom akte sa zúčastnili aj predstavitelia štátu a diplomatického zboru akreditovaného v Slovenskej republike. Vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál prečítal pozdravný list prezidenta, s príhovorom vystúpili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anton Hrnko a Edita Pfundtner, predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská a predsedovia organizácií politických väzňov za náš predseda Ján Litecký Šveda a Peter Sandtner, predseda KPVS.
Príhovor predsedu PV ZPKO prinášame v plnom znení a videozáznam si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=q2YbyoS29xA

Vážení prítomní, dámy a páni,

poviem len pár viet z pohľadu väzňov československého komunizmu. Teda ľudí, ktorí veľkú časť svojho aktívneho života strávili v boľševických mučiarňach, ak ich tam rovno nezabili, či nepopravili po súdnej fraške. Pre tých, ktorí boli prenasledovaní len preto, že chceli slobodne praktizovať svoju vieru, chceli samostatné Slovensko a odmietali doslova choromyseľný nezmysel komunizmu, pre tých má 25. február iba symbolický význam, takrečeno ako poznámka v kalendári, pretože o tom, že tu bude komunistický režim bolo rozhodnuté už príchodom Stalinovej armády v roku 1945, ba môžeme ísť ešte dozadu, do roku 1943, keď „vzorový“ demokrat Eduard Beneš už v decembri toho roku v Moskve, dávno pred Jaltskou konferenciou, vydal toto územie Stalinovi. Nakoniec, veď bol aj agentom NKVD, pod krycím menom „19“. A v tých povestných voľbách z roku 1946 mohli dať Slováci Demokratickej strane aj 90 percent, aj tak by to nemalo žiadny vplyv na ďalší beh udalostí. Veď v Bratislave sa komunisti zmocnili všetkých vládnych pozícií už v novembri 1947, keď prinútili Demokratickú stranu k ponižujúcej kapitulácii, aj keď na to nemali nijaký demokratický mandát.
Ale keď už komunisti takto preslávili tento dátum, využime ho aj my, aby sme si pripomenuli aspoň pár vecí. Teraz vynechám neuveriteľné počty povraždených a umučených, o ktorých sa už dnes nemáte problém dozvedieť, aj keď na druhej strane postkomunistické médiá sa nejako nepretrhnú v opisovaní komunistických zverstiev. Radšej však upriamim pozornosť na trochu iné veci a dôsledky toho režimu.
Jedno z tých katastrofálnych dedičstiev, ktoré nám súdruhovia zanechali, je všeobjímajúci materialistický pohľad na svet, ktorý sa vryl do hláv veľa ľudí a ktorý plynule prešiel do konzumného ošiaľu. Mohlo by sa to zdať ako paradox, ale práve ten ich materialistický pohľad na svet, bez akéhokoľvek duchovného nadhľadu a slobody, zákonite spravil z bývalého socialistického tábora najväčších žobrákov Európy. Bez konkurencie. A ich bohatieri sa dodnes nestarajú o to, žeby vari mali stavať a budovať, ale iba o to, ako zbohatnúť.
Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Smutné výročie februára 1948

Svedectvo 2 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 2 2018

Nové vedenie ÚPN – nová tradícia

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Nové vedenie ÚPN – nová tradícia

Dve percentá z daní – nové tlačivo

PV ZPKO sa aj tento rok uchádza o 2 % z podielu Vašich zaplatených daní na podporu našej činnosti a pamäte pre mladú generáciu.

Informácia k tlačivám na účely poukázania podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2017.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je fyzická osoba od 1.1.2018 povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je povinná ho predložiť správcovi dane spolu s potvrdením o zaplatení dane do 30. apríla 2018. Ide o príjmy zo závislej činnosti(zamestnanci).

Vzor tlačiva označeného VPv17 je zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre – Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona o dani z príjmov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – naše tlačivo, ktoré po stiahnutí do počítača môžete doplniť svojimi údajmi, je tu. ∑ ∑

Súčasne FR SR vydalo aj poučenie, ktoré je zverejnené v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre – Poučenia k tlačivám – Správa daní – Daň z príjmov fyzickej osoby – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2017 – Poučenie je tu.

Potvrdenie o zaplatení dane vám vydá vaša mzdová učtáreň na tlačive V2Pv17.

Nové tlačivo je tu:

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Dve percentá z daní – nové tlačivo