Odborný historický seminár – Kysuce a perzekúcie (1945 – 1989)

Politickí väzni Vás pozývajú 15. júna 2023 (štvrtok), v Dome kultúry v Čadci na odborný seminár.
Organizátori: Mesto Čadca, PV-ZPKO, Dom kultúry v Čadci, Kysucké múzeum, Matica slovenská

Prednášajú:
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., PhDr. Martin Lacko, PhD., Mgr. Martin Turóci, PhD., Mgr. Martin Garek, PhD., Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga, PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., Ing. Stanislav Labjak, ThLic., doc. Ing. Peter Ivánek, CSc., Kvetoslav Gregor

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Odborný historický seminár – Kysuce a perzekúcie (1945 – 1989)

Svedectvo 5 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 5 2023

Vzácne jubileum

Na výročnej členskej schôdzi RO PV ZPKO v Trnave 26. apríla 2023 sa zúčastnila aj jubilantka pani Katarína Neštráková. Kytica a živio k životnému jubileu 92 rokov vyvolali úprimný úsmev na tvári pani Kataríny. Gratulujeme!

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Vzácne jubileum

Barbarská noc – nezabúdame

V noci z 13. na 14. apríla 1950 v Akcii K prepadli silové zložky štátu 56 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo vyše 800 rehoľníkov. Zatkli aj diecéznych kňazov a odsúdili na roky väzenia. V Banskej Bystrici 15. apríla 1998 odhalil biskup Rudolf Baláž za účasti podpredsedu PV ZPKO Antona Malackého pamätnú tabuľu obetiam Barbarskej noci Banskobystrickej diecézy (TU). Po týmto názvom vošla do povedomia ľudí.
Vo štvrtok 13. apríla si naša organizácia pripomenula nielen 73. výročie Akcie K, ale aj 25. výročie odhalenia pamätnej tabule. Spomienkové podujatie sa začalo v Kostole sv. Alžbety za účastí členov organizácie z celého Slovenska. Sv. omšu celebroval rektor kostola P. Pavol Noga CM, koncelebrantom bol duchovný PV ZPKO Ján Košiar. P. Noga v homílii zdôraznil, že tí, na ktorých spomíname, nechceli sa stať hrdinami, ale svedkami Božej slávy. Boli pevní vo viere, vytrvalosti a vernosti a my sme ich nasledovníkmi.
Slávnosť pokračovala pri pamätnej tabuli na budove biskupského úradu. Prítomných privítala predsedníčka RO PV ZPKO v Banskej Bystrici Helena Halková, prihovoril sa predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda a duchovný organizácie Ján Košiar. (Príhovor je TU). Ján Litecký Šveda a Helena Halková položili veniec k pamätnej tabuli, odznela spomienková báseň a už tradične piesne v podaní ženského zboru z Heľpy. Veľké poďakovanie za udržovanie tradície, ktorá sa tohto roku konala ôsmykrát, patrí predsedníčke regionálnej organizácie Helenke Halkovej.                                   (zl)

 

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Barbarská noc – nezabúdame

Svedectvo 4 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 4 2023

Pocta mladistvým odbojárom v Hlohovci

V Hlohoveckom zámku sa 13. marca 2023 už druhýkrát uskutočnila spomienka na mladistvých politických väzňov. Svätú omšu za obete prenasledované komunistickým režimom v zámockej kaplnke celebroval duchovný PV ZPKO Ján Košiar spolu s dekanom farnosti Jozefom Schwarzom. Náš duchovný v homílii poukázal na vytrácanie sa Boha z verejného života. Povedal, že kým v Nemecku po druhej svetovej vojne prijali Boha v ústave, Ústava Európskej únie už Pána Boha nespomína. Prvá slovenská ústava tiež rátala s Božou pomocou a dokonca aj druhá, z roku 1992, sa odvoláva na duchovné cyrilo-metodské dedičstvo.
V bývalom Česko-Slovensku boli dve väznice pre mladistvých, v Hlohovci a v českom Zámrsku. Po zrušení väznice v Hlohovci boli 16. júna 1951 mladiství väzni prevezení do Zámrsku. Od roku 1950  bolo v Hlohoveckom zámku internovaných 24 mladistvých, ktorí sa nechceli vzdať viery v Boha a nádeje na obnovu slovenskej štátnosti.
Pán dekan Schwarz sa ukázal ako všestranný umelec a po skončení sv. omše zahral na fujare a trombite. Spomienková pieta pokračovala uložením vencov pri pamätnej tabuli, čítaním mien mladistvých väzňov, príhovorom viceprimátora Miloslava Drgoňa, predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu a vdp. Jozefa Schwarza, ktorý pripomenul prínos vtedajšieho dekana, Mons. Jána Repiského v roku 1999, keď bola prvý raz na priečelí budovy zámku odhalená pamätná tabuľa. V tomto roku prestala budova slúžiť ako reedukačné centrum. V roku 2016 pristúpili k jej obnove a vlani bola vo vstupnej dvorane znovu odhalená pamätná tabuľa za účastí posledného žijúceho väzňa Mirka Tuchyňu. Tohto roku neprišiel kvôli zdravotnému stavu. Spomínali sme na neho a všetci prítomní si želali, aby sa už nikdy nevrátili roky neslobody. U našej pietnej spomienke informovala aj Hlohovská televízia. Reportáž bola odvysielaná aj na TV NOE.
                                                                                                                                Eva Zelenayová

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Pocta mladistvým odbojárom v Hlohovci

Svedectvo 3 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2023

Ďakujeme za dve percentá z vašich daní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Ďakujeme za dve percentá z vašich daní

Svedectvo 2 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 2 2023

Svedectvo 1 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 1 2023