UPOZORNENIE ohľadom 2 % z dane za rok 2021


Upozorňujeme našich priaznivcov, ktorí nám chcú poukázať 2 % podiel z dane, aby to nezabudli nahlásiť do mzdovej učtárne svojho zamestnávateľa najneskôr do 11. februára 2022.

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na UPOZORNENIE ohľadom 2 % z dane za rok 2021

Svedectvo 1 2022

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 1 2022

Nový nástup totality

Výzva ministerstvu spravodlivosti

Politickí väzni, táto úmyselne marginalizovaná vrstva spoločnosti, ktorá sa drží pri živote napriek všetkým prekážkam a opätovnému prenasledovaniu, táto morálna chrbtica spoločnosti je pobúrená návrhom novely Trestného zákona (LP/2021/744 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pretože je navrhnutý presne tak, aby sme tu mali opäť politických väzňov, väzňov svedomia, čo je neklamným znakom nástupu každej totality.
Novela zavádza nové slovné trestné činy, napríklad trestný či­n s náz­vom „Šíre­nie nep­rav­di­vej in­for­má­cie“. Kriminalizácia slovných prejavov je zjav­ný po­kus o za­ve­de­nie cen­zú­ry na iné ná­zo­ry a teda bezprecedentné porušenie Ústavy SR. Skúsenosť bývalých politických väzňov s totalitou, ktorí si prešli názorovou šikanou, diskrimináciou aj prenasledovaním je, že jediným liekom na dezinformácie a lži je výlučne sloboda slova. Lož neporazí žiadne štátne násilie, iba diskusia založená na pluralite názorov a na pravdivých faktoch, bez ideologického alebo mocenského balastu.
Vláda namiesto toho, aby konečne naplnila ústavné práva občanov „vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu,“ podporou plurality médií, ich začala o toto právo oberať, ba dokonca sa usiluje postihovať ich za odlišné názory. Sloboda slova je jedným z troch pilierov demokracie. Ak vládna moc siaha na slobodu slova znamená to priamu likvidáciu demokracie. Tu treba dodať, že aj vďaka charakternému postoju politických väzňov sa naša spoločnosť zbavila totalitného režimu, ktorý vláda nezmyselnou, protiústavnou a protidemokratickou novelou zákona oživuje. Používať trestný zákon na ideologické alebo historické otázky je vlastné iba diktatúram. Preto vyzývame na okamžité zastavenie prác a legislatívneho procesu tejto novelizácie.
V tejto súvislosti je nutné pripomenúť dve myšlienky z prednášky emeritného pápeža a veľkého filozofa Benedikta XVI., ktorú mal v roku 1992 v Bratislave:
Politika nevytvára pravdu.
A druhá myšlienka, ktorú by mali naši politici memorovať každý deň, hovorí, že štát má zaručovať právo ako podmienku slobody a spoločného blahobytu. Štát sám nie je zdrojom ani pravdy, ani morálky.

Politickí väzni komunistickej totality

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Nový nástup totality

Svedectvo 12 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 12 2021

Svedectvo 11 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 11 2021

Pozvánka na 17. novembra

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Pozvánka na 17. novembra

Svedectvo 10 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 10 2021

Svedectvo 9 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 9 2021

Svedectvo 7 – 8 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 7 – 8 2021

V Košiciach otvorili Múzeum obetí komunizmu

Nájdete ho na Moyzesovej 24. Venované je pamiatke vyše 70 000 ľudí, ktorí boli odsúdení, väznení prenasledovaní, umučení a popravení. Múzeum má prednáškovú sálu, hlavnú výstavnú miestnosť, malú kinosálu i knižnice samizdatu a exilovej literatúry spojenú so študovňou. Základom expozície sú príbehy obetí komunizmu v audiovizuálnych prezentáciách. Okrem toho múzeum má k dispozícií mapu obetí komunizmu na Slovensku spojenú s databázou ľudí a ich osudov, kde sa dajú nájsť obce, mená obetí aj základné údaje o odsúdeniach či iných prenasledovaniach. https://www.obetekomunizmu.sk. Za vznikom múzea je niekoľkoročná práca viacerých potomkov obetí komunizmu i organizácií, ako napr. združenie Nenápadní hrdinovia, http://www.samizdat.sk i Ústavu pamäti národa.

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na V Košiciach otvorili Múzeum obetí komunizmu