Volali nás podľa čísel

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Volali nás podľa čísel

Svedectvo 9 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 9 2023

Svedectvo 7 – 8 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 7 – 8 2023

Deviaty ročník Memoriálu Šebastiána Labu vo Valaskej Belej

Farnosť a obec Valaská Belá, príbuzní a priatelia zorganizovali 18. júna 2023 už 9. ročník Memoriálu Šebastiána Labu SJ (1931 – 2014), ktorý z tejto rázovitej slovenskej obce pochádzal.
Hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši bol jeho blízky priateľ vdp. Štefan Mordel z Námestova. Spolu s P. Labom a ďalšími kňazmi zo Slovenska sa viackrát zúčastnil aj na Medzinárodnej letnej teologickej akadémii v rakúskom Aigene neďaleko Linzu. Kazateľ pripomenul nielen životné dáta významného rodáka z Valaskej Belej, ale aj jeho publikácie o Jánovi Pavlovi II. ako aj jeho presvedčivý kazateľský i publikačný apoštolát v exile i doma v duchu otca národa Andreja Hlinku Za Boha a národ.
V aplikácii na súčasnú situáciu chaosu vo svete – straty pravdy o Bohu a človeku –  otec Mordel v rečníckej otázke, ako by to hodnotil a ako by sa k tomu postavil P. Šebastián, vyslovil presvedčenie, že P. Šebastián mal v zásadných otázkach viery v Boha, učenia Cirkvi i práve Slovákov na vlastný štát, vždy jasno a určite by bol vzorom i príkladom pre všetkých, a nielen kňazov. Svätú omšu koncelebrovali Marián Červený, farár v Čunove neďaleko Bratislavy a Ján Košiar, duchovný PV ZPKO.
Šebastián Labo pochádzal z tejto rázovitej slovenskej obce. V roku 1963 emigroval cez ZSSR do Ríma, aby sa stal kňazom. Dňa 1. marca 1969 ho vysvätil biskup Pavol Hnilica SJ. Po vysviacke sa stal jezuitom a biskupovým spolupracovníkom v pomoci prenasledovanej Cirkvi na Slovensku. Bol aj členom našej organizácie. V roku 2020 mu nitriansky biskup Viliam Judák odhalil na miestnom Kostole sv. Michala pamätnú tabuľu. Vedľa nej v roku 2021 pribudla aj ďalšia, ktorá pripomína nie menej významného slovenského kňaza, rodáka z Valaskej Belej, Antona Hlinku (1926 – 2011).                                                                                                                         → Ján Košiar

 

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Deviaty ročník Memoriálu Šebastiána Labu vo Valaskej Belej

Svedectvo 6 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 6 2023

Odborný historický seminár – Kysuce a perzekúcie (1945 – 1989)

Politickí väzni Vás pozývajú 15. júna 2023 (štvrtok), v Dome kultúry v Čadci na odborný seminár.
Organizátori: Mesto Čadca, PV-ZPKO, Dom kultúry v Čadci, Kysucké múzeum, Matica slovenská

Prednášajú:
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., PhDr. Martin Lacko, PhD., Mgr. Martin Turóci, PhD., Mgr. Martin Garek, PhD., Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga, PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., Ing. Stanislav Labjak, ThLic., doc. Ing. Peter Ivánek, CSc., Kvetoslav Gregor

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Odborný historický seminár – Kysuce a perzekúcie (1945 – 1989)

Svedectvo 5 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 5 2023

Vzácne jubileum

Na výročnej členskej schôdzi RO PV ZPKO v Trnave 26. apríla 2023 sa zúčastnila aj jubilantka pani Katarína Neštráková. Kytica a živio k životnému jubileu 92 rokov vyvolali úprimný úsmev na tvári pani Kataríny. Gratulujeme!

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Vzácne jubileum

Barbarská noc – nezabúdame

V noci z 13. na 14. apríla 1950 v Akcii K prepadli silové zložky štátu 56 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo vyše 800 rehoľníkov. Zatkli aj diecéznych kňazov a odsúdili na roky väzenia. V Banskej Bystrici 15. apríla 1998 odhalil biskup Rudolf Baláž za účasti podpredsedu PV ZPKO Antona Malackého pamätnú tabuľu obetiam Barbarskej noci Banskobystrickej diecézy (TU). Po týmto názvom vošla do povedomia ľudí.
Vo štvrtok 13. apríla si naša organizácia pripomenula nielen 73. výročie Akcie K, ale aj 25. výročie odhalenia pamätnej tabule. Spomienkové podujatie sa začalo v Kostole sv. Alžbety za účastí členov organizácie z celého Slovenska. Sv. omšu celebroval rektor kostola P. Pavol Noga CM, koncelebrantom bol duchovný PV ZPKO Ján Košiar. P. Noga v homílii zdôraznil, že tí, na ktorých spomíname, nechceli sa stať hrdinami, ale svedkami Božej slávy. Boli pevní vo viere, vytrvalosti a vernosti a my sme ich nasledovníkmi.
Slávnosť pokračovala pri pamätnej tabuli na budove biskupského úradu. Prítomných privítala predsedníčka RO PV ZPKO v Banskej Bystrici Helena Halková, prihovoril sa predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda a duchovný organizácie Ján Košiar. (Príhovor je TU). Ján Litecký Šveda a Helena Halková položili veniec k pamätnej tabuli, odznela spomienková báseň a už tradične piesne v podaní ženského zboru z Heľpy. Veľké poďakovanie za udržovanie tradície, ktorá sa tohto roku konala ôsmykrát, patrí predsedníčke regionálnej organizácie Helenke Halkovej.                                   (zl)

 

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Barbarská noc – nezabúdame

Svedectvo 4 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 4 2023