Svedectvo 9 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 9 2018

Svedectvo 7 – 8 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 7 – 8 2018

Svedectvo 6 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 6 2018

Politickí väzni k oslavovaniu Karola Marxa

MARXIZMUS JE ÓPIUM HLUPÁKOV A MASOVÝCH VRAHOV

        Politickí väzni, obete komunistického teroru, ktorý má svoj pôvod v Marxovom Manifeste komunistickej strany, dôrazne protestujú, aby sa akýmkoľvek spôsobom zľahčovali dôsledky Marxovho učenia, alebo sa ho snažili dokonca rehabilitovať. My nejdeme vyvracať jeho učenie, pretože sám život vo svojej zložitosti žitých prejavov ho dokonale vyvrátil. Obyčajný ľudský život, ktorý tento obmedzený filister nebol schopný pochopiť ani len v náznakoch a snažil sa poprieť všetky antropologické konštanty kvôli svojej mechanickej konštrukcii abstraktného homunkula. Tí večne včerajší sa oháňajú jeho kritikou kapitalizmu, ktorú nadnesene nazývajú analýzou. Nuž, kritizovať vie aj každý kumpán z mokrej štvrte, veď podnetov na kritiku je vždy dosť. No na rozdiel od pripitých štamgastov, ktorí občas vedia predniesť aj nejaké rozumné riešenie, všetky Marxove riešenia sa ukázali nielenže ako nezmyselné, ale zákonite vždy viedli k zhoršeniu situácie a k spoločenskej katastrofe. Tak v otázkach slobody, ako aj ekonomiky.

Navyše Marx naočkoval robotníkov opovrhnutím prácou a nenávisťou, veď už v samotnom Manifeste delí proletárov na tých správnych a nesprávnych. A ten najhorší Marxov odkaz sú nezakryté výzvy k násiliu, čo v XX. storočí znamenalo viac ako 100 miliónov zavraždených, či dokonca zversky umučených nevinných ľudí. Leninovi, Maovi či Pol Potovi primitívi iba usilovne strieľali z mašinky, ktorú im celú zostrojil Karl Marx.
Preto upozorňujeme, že každá oslava Marxa je tanec na hroboch týchto miliónov obetí, je to oslava masového vraždenia a mučenia, aká nemá v ľudskej histórii obdobu. Títo ľudia nemajú žiadny rešpekt a úctu pred nevinnými obeťami, veď také pojmy ani nemajú vo svojom ideologickom slovníku. Preto sa stále musíme mať pred nimi na pozore, pretože sami ukazujú, že v príhodnej chvíli sú opäť schopní začať budovať nové gulagy a kopať nové popravné jamy.

Ján Litecký Šveda
 predseda
Politickí väzni

 Zväz protikomunistického odboja

 

PS: Titul platí aj doslovne, ruský historik Sergej P. Melgunov v knihe o červenom terore píše, že u červených komisárov prakticky v každej skrini, v každej zásuvke sa povaľovali fľaštičky s kokaínom a inými omamnými prostriedkami.

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Politickí väzni k oslavovaniu Karola Marxa

Svedectvo 5 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 5 2018

Politickí väzni k situácii vo verejnoprávnom RTVS

Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja dôrazne žiadajú vedenie verejnoprávneho RTVS, aby zabezpečilo zákonný a ústavný chod média verejnej služby, najmä názorovú pluralitu, vyváženosť, objektívnosť a nestrannosť spotov a šotov spravodajstva oboch organizačných zložiek. Protestujú proti propagandistickému štýlu informovania ako z éry totalitných čias skupinou redaktorov okolo Zuzany Kovačič Hanzelovej. Keďže sa Slovenská republika podľa ústavy neviaže na nijakú ideológiu žiadame, aby zo spravodajstva a publicistiky RTVS zmizli prvky agresívnych ideológií neomarxizmu, multikulturalizmu a genderizmu.
Politickí väzni majú morálne právo i povinnosť žiadať od verejných činiteľov dôsledné zabezpečovanie demokratických práv občanov. Slobodu v novembri ´89 sme nevybojovali preto, aby sa po rokoch opäť oživovali boľševické praktiky mediálnych štvaníc. Aby sa verejnoprávne médiá stali propagandistami v prospech jedného hlavného prúdu podľa kritérií samozvaných agitátorov z tretieho sektora. Aby ostatní občania boli spoločensky a profesijne diskreditovaní.
Preto politickí väzni žiadajú vedenie RTVS, aby v spravodajstve a publicistike dôsledne zabezpečilo pluralitu informačných zdrojov a rôznorodosť oslovovaných expertov. V slobodnej a demokratickej spoločnosti netreba občanom a recipientom servírovať názorové a ideologické konštrukty, ale vecné, pravdivé fakty a vyvážené argumenty. Slobodní ľudia si v demokracii sami robia závery z informácií a vytvárajú svoje postoje k udalostiam doma aj vo svete.

Ján Litecký Šveda, predseda PV ZPKO, spisovateľ, hudobník
Rafael Rafaj, podpredseda PV ZPKO, vyštudovaný žurnalista, publicista
Eva Zelenayová, šéfredaktorka, publicistka
Ján Košiar, duchovný PV ZPKO, bývalý redaktor STV
Lýgia Machovičová, bývalá šéfredaktorka HRPV v STV
Jozef M. Rydlo, historik, bibliograf, člen redakčnej rady Svedectva (PV ZPKO)
Anton Semeš, spisovateľ a publicista, politický väzeň za rozširovanie literatúry (PV ZPKO)

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Politickí väzni k situácii vo verejnoprávnom RTVS

Zápas o nezávislosť Katalánska

Stanovisko k vydaniu Carlesa Puigdemonta

Politickí väzni sú aj nositeľmi historickej pamäti a svedectva na dobu útlaku, nespravodlivosti a vykonštruovaných procesov, preto reagujú na aktuálne dianie nielen doma, ale aj vo svete. Lebo je to tak morálne správne. Bývalí mukli svedomia nemôžu mlčať, keď sa pácha na niekom podobné zlo, aké mnohí zažili na vlastnej koži.

Zastať sa prenasledovaného človeka alebo národa, vyjadriť statočnosť tam, kde ostatní mlčia alebo nerobia podľa svedomia a dokonca ani medzinárodného práva, tam nemôžu bývalí politickí väzni mlčať. A tak sme sa v mene našej organizácie rozhodli vyjadriť solidaritu a protest proti uväzneniu bývalého katalánskeho prezidenta a lídra vyhlásenia samostatnosti Katalánskej republiky Carlesa Puigdemonta v Nemecku. V mene PV ZPKO zaslal list nemeckému veľvyslanectvu podpredseda organizácie Rafael Rafaj.

List si môžete prečítať tu:

Vaša Excelencia, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike, pán Joachim Bleicker,

Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Zápas o nezávislosť Katalánska

Banská Bystrica – výročie „Barbarskej noci“ 1950

Aj toho roku si Politickí väzni ZPKO pripomenuli výročie – už 68. – Barbarskej noci z 13./14. apríla 1950. V piatok 13. apríla 2018 sme sa stretli v Banskej Bystrici na pozvanie predsedníčky RO PV ZPKO Heleny Halkovej.
Spomienková slávnosť sa začala sv. omšou v Kostole sv. Alžbety, ktorú celebroval P. Pavol Noga CM, dp. Václav Kocian a duchovný PV ZPKO dp. Ján Košiar. Po sv. omši sme sa presunuli na námestie k pamätnej tabuli, kde odzneli príhovory dp. Jána Košiara a predsedu našej organizácie Jána Liteckého Švedu.

Helena Hálková, Ján Košiar a Ján Litecký Šveda pred pamätnou tabuľou
v Banskej Bystrici

Program nám svojim spevom spestrili aj naše členky a zároveň aj členky speváckeho zboru Návraty z Heľpy. Naše pozvanie na sv. omšu i na pietny akt kladenia vencov prijal aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, ktorý nás aj krátko pozdravil.

Príhovory Jána Liteckého Švedu i Jána Košiara prinášame v plnom znení.

Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Banská Bystrica – výročie „Barbarskej noci“ 1950

Svedectvo 4 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 4 2018

Svedectvo 3 2018

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2018