Pocta mladistvým odbojárom v Hlohovci

V Hlohoveckom zámku sa 13. marca 2023 už druhýkrát uskutočnila spomienka na mladistvých politických väzňov. Svätú omšu za obete prenasledované komunistickým režimom v zámockej kaplnke celebroval duchovný PV ZPKO Ján Košiar spolu s dekanom farnosti Jozefom Schwarzom. Náš duchovný v homílii poukázal na vytrácanie sa Boha z verejného života. Povedal, že kým v Nemecku po druhej svetovej vojne prijali Boha v ústave, Ústava Európskej únie už Pána Boha nespomína. Prvá slovenská ústava tiež rátala s Božou pomocou a dokonca aj druhá, z roku 1992, sa odvoláva na duchovné cyrilo-metodské dedičstvo.
V bývalom Česko-Slovensku boli dve väznice pre mladistvých, v Hlohovci a v českom Zámrsku. Po zrušení väznice v Hlohovci boli 16. júna 1951 mladiství väzni prevezení do Zámrsku. Od roku 1950  bolo v Hlohoveckom zámku internovaných 24 mladistvých, ktorí sa nechceli vzdať viery v Boha a nádeje na obnovu slovenskej štátnosti.
Pán dekan Schwarz sa ukázal ako všestranný umelec a po skončení sv. omše zahral na fujare a trombite. Spomienková pieta pokračovala uložením vencov pri pamätnej tabuli, čítaním mien mladistvých väzňov, príhovorom viceprimátora Miloslava Drgoňa, predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu a vdp. Jozefa Schwarza, ktorý pripomenul prínos vtedajšieho dekana, Mons. Jána Repiského v roku 1999, keď bola prvý raz na priečelí budovy zámku odhalená pamätná tabuľa. V tomto roku prestala budova slúžiť ako reedukačné centrum. V roku 2016 pristúpili k jej obnove a vlani bola vo vstupnej dvorane znovu odhalená pamätná tabuľa za účastí posledného žijúceho väzňa Mirka Tuchyňu. Tohto roku neprišiel kvôli zdravotnému stavu. Spomínali sme na neho a všetci prítomní si želali, aby sa už nikdy nevrátili roky neslobody. U našej pietnej spomienke informovala aj Hlohovská televízia. Reportáž bola odvysielaná aj na TV NOE.
                                                                                                                                Eva Zelenayová

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Pocta mladistvým odbojárom v Hlohovci

Svedectvo 3 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2023

Ďakujeme za dve percentá z vašich daní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Ďakujeme za dve percentá z vašich daní

Svedectvo 2 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 2 2023

Svedectvo 1 2023

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 1 2023

Svedectvo 12 2022

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 12 2022

Rokovanie výboru INTER-ASSO v Berlíne

V pondelok 5. decembra 2022 sa v Berlíne zišiel výbor medzinárodnej organizácie politických väzňov INTER-ASSO, kde je naša organizácia politických väzňov zakladajúcim členom. Zasadačku na rokovanie nám ochotne poskytla Spolková nadácia pre spracovanie dejín Zjednotenej strany Nemecka (ide o komunistickú stranu v bývalej NDR) Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Táto štátna organizácia, najmä jej predsedníčka pani Anna Kaminská úzko spolupracuje s nemeckou organizáciou politických väzňov a obetí komunizmu Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) i s INTER-ASSOm.
Rokovanie viedol predseda Inter-Asso Christian Dietrich. Zo zdravotných dôvodov nebol osobne prítomný člen výboru Peteris Simsons z lotyšskej Rigy, ktorý sa ale pripojil vďaka modernej technike cez internet. Z chorvátskeho Záhrebu prišla na stretnutie nová členka výboru pani Mirna Sunić Žakmanová. Rokovanie sa zúčastnil aj bývalý predseda (a čestný predseda) Christian Fuchs, ktorý v Berlíne býva, a ktorý členom výboru objasnil detaily administrácie organizácie. Ako hosť bol pozvaný (okrem nášho predsedu Jána Liteckého Švedu) aj predseda organizácie politických väzňov v Litovskej republike Vladas Sungalia, keďže budúca schôdza výboru ako aj Kongres INTER-ASSO sa má uskutočniť práve v Litve. Členovia výboru kvitovali, že nášmu predsedovi Ch. Dietrichovi odpísal minister vnútra SR R. Mikulec, ktorý si žiaľ doteraz nenašiel čas na prijatie predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu. Z odpovede ministra Mikulca sme sa síce nedozvedeli, prečo bola slovenskej organizácii PV ZPKO krátená zákonom určená dotácia a čo má proti jej časopisu Svedectvo, ale aspoň sa cez Berlín nadviazal dialóg na vysokej úrovni.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJán Košiar, podpredseda INTER-ASSO

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Rokovanie výboru INTER-ASSO v Berlíne

Svedectvo 11 2022

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 11 2022

Spomienka na politických väzňov v Ilave

V pondelok 24. októbra 2022 sme si v Ilave pripomenuli všetkých tam väznených politických väzňov počas komunistické režimu. Nebolo ich málo. Pietnu spomienku zorganizoval náš krajský predseda pobočky PV ZPKO z Trenčína Stanislav Porubčan. Z oficiálnych hostí sa na kladení vencov zúčastnili zástupca primátora mesta Anton Bajzík, farár a dekan ilavskej farnosti vdp. Patrik Sojčák, a pani Anna Riecka, pracovníčka oddelenia kultúry Mestského úradu v Ilave.
Na múre väznice sú štyri pamätné tabule, ku ktorým sme položili vence.
K prítomným sa prihovorili Juraj Vrábel, predseda našej krajskej pobočky z Košíc a domáci Stanislav Porubčan.
Program pokračoval návštevou väznice, kde sa naši členovia oboznámili s históriou ilavského hradu, v roku 1856 prestavaného na väzenie.

Nedajme možnosť rozvinúť sa totalite
Prišli sme sem dnes, 24. októbra 2022, pripomenúť a uctiť si našich blízkych i mnohých nám neznámych politických väzňov, ktorí za týmto múrom pred rokmi, počas komunistického režimu, trpeli pre svoj názor a túžbu po slobode.
V dnešnej neľahkej dobe korona i vojna na východe mení naše zaužívané zvyklosti, obmedzuje nás, rozdeľuje ľudí a dáva chmúrne predpovede do budúcnosti.
Každoročne sa stretávame pred týmito tabuľami, aby sme si pripomenuli tisíce nevinných ľudí, ktorí za týmito múrmi trpeli. Je zločinom, keď za  múry väzenia zavrú obyčajného človeka, ktorý dodržiava spoločenské zákony, žije bezúhonne, živí rodinu, vychováva svoje deti a napriek tomu ho zavrú. Zavrú za jeho myslenie, názory o spoločenskom dianí, že chce žiť slobodným životom, ktorý nevyhovuje momentálne vládnucej politickej klike, ktorá vznikla  vďaka zmanipulovaným voľbám.
Za 40 rokov komunistickej vlády tieto múry, rovnako ako múry vo všetkých komunistických väzniciach Slovenska, väznili mnoho tisíc občanov za politické prečiny. Vládna komunistická moc tvrdo potláčala akýkoľvek náznak odporu či iného zmýšľania. Aby si upevnila svoje mocenské postavenie vytvorila systém prenasledovania, ohovárania, donášania, obviňovala ľudí z fiktívnych zločinov, potom ich v zinscenovaných procesoch odsúdila na dlhé roky odlúčenia od rodiny, od ostatnej spoločnosti v komunistických pracovných táboroch. Koľkí ľudia zaplatili za svoj názor aj tú najvyššiu cenu, svoj život! Väznice, koncentračné tábory, tábory nútených prác – to boli metódy prevýchovy, ktoré používal komunistický režim voči svojim kritikom.

Pokračovať v čítaní

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Spomienka na politických väzňov v Ilave

Pozvánka na 17. novembra

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Pozvánka na 17. novembra