Svedectvo 3 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 3 2021

K štatútu veterána a dôchodku

Keďže ostatná novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom de facto rozdelila väzňov na niekoľko kategórií, vraciame sa aj v tomto čísle k návodu, ako príplatok získať.  Politický väzeň alebo pozostalá osoba po ňom (vdova/vdovec), ktorá poberá príplatok k dôchodku a nemá od ÚPN udelený štatút veterána protikomunistického odboja, ani účastníka odboja, môže o to požiadať a tlačivo  zaslať na adresu:  Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218. Tlačivo má osem strán a nájdete ho na našej webovej stránke www.pv-zpko.sk alebo  na stránke Ústavu pamäti národa pod týmto linkom https://www.upn.gov.sk/data/upn-ziadost-219-2006.pdf
Formulár sa oficiálne nazýva Žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.  ÚPN musí totiž najskôr priznať politickému väzňovi kategóriu „účastníka“ odboja a následne, po posúdení,  priznáva aj veterána odboja. Žiadosť môže podať aj blízka osoba zosnulého politického väzňa. V žiadosti sa vypĺňajú aj identifikačné údaje: dátum a miesto zatknutia, dátum a miesto konania súdneho procesu, trestný čin odsúdenia, súd a číslo súdneho spisu, výška trestu, miesto odpykania trestu, prepustenia a rehabilitácie (kedy, kým).
Veterán odboja má podľa poslednej úpravy zákona nárok na jednorazový finančný príspevok vo výške 1989 eur, ktorý automaticky zasiela Slovenská poisťovňa na pokyn  Ústavu pamäti národa. Taktiež automaticky zvýši veteránovi príplatok k dôchodku na prepočet 10 eur za mesiac väzby. V prípade pozostalej osoby je to 6 eur za mesiac väzby (vdova) a 4 eurá za mesiac väzby (sirota).
Vedenie našej organizácie podalo podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby sa obrátila na Ústavný súd SR vo veci súladu tohto zákona s Ústavou SR a ľudskými právami, ibaže nemáme  záruku,  či k podaniu generálnym prokurátorom dôjde.  Preto odporúčame našim členom podávať si aj individuálne žiadosti na ÚPN tak, ako sme uviedli.  V prípade nejasností sa môžete telefonicky obrátiť o pomoc na naše ústredie každý pondelok od 11:00 do 12:00 hod alebo sa obrátiť priamo na ÚPN na číslo spojovateľky 02 / 593 003 63, prípadne mailom info@upn.gov.sk.

Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na K štatútu veterána a dôchodku

Svedectvo 2 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 2 2021

Svedectvo 1 2021

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 1 2021

Anton Malacký vo večnosti

Opustil nás celoživotný podpredseda

Druhého júna minulého roku sme sa stretli naposledy. Na redakčnej besede k tridsiatemu výročiu založenia našej organizácie. Vystupoval energicky, spomínal s jasnou mysľou, ani náznak, že je to naposledy. „S Emilom Švecom som sa spoznal v 50. rokoch v Ilave. Mňa za trest odsúdili na tri roky samoväzby a keďže som mal ťažkosti so žalúdkom, pýtal som sa na ošetrovňu. Tam som stretol Emila, ktorý mi dával sondu do žalúdka. Hovorí mi: „Ty máš aj iné problémy.“ Mal som, nepočul som na ľavé ucho, lebo počas vyšetrovania som dostal také zaucho, že som aj odpadával, ešte dlho po návrate domov.“ Takto zaobchádzala totalitná moc s nelojálnymi občanmi.
O Tonkovej činnosti, ktorá sa nepáčila komunistom,  porozprával na poslednej rozlúčke 18. decembra 2020 v Šenkviciach duchovný PV ZPKO Ján Košiar. K jeho slovám azda iba toľko:  Tonko našiel veľkú oporu u svojej manželky Milky. Do konca jeho života mu pomáhala v  práci pre politických väzňov komunizmu. Donedávna aktívne pracovala v centrále PV ZPKO. A naďalej pôsobí v regionálnej organizácii.
Tonko Malacký sa významne zaslúžil o postavenie politického väzňa v spoločnosti. Nebol mu ľahostajný prístup štátnych orgánov k obetiam komunizmu. Zomrel 15. decembra 2020.
Česť jeho pamiatke!
Eva Zelenayová

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Anton Malacký vo večnosti

Svedectvo 12 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 12 2020

17. november 31. výročie

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na 17. november 31. výročie

Svedectvo 11 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 11 2020

Svedectvo 10 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 10 2020

Svedectvo 9 2020

Publikované v Novinky | Komentáre vypnuté na Svedectvo 9 2020